Võrgukaitse

Võrgukaitse konfiguratsiooni leiate jaotise Võrgukaitse paanilt Häälestus.

Individuaalsete kaitsemoodulite peatamiseks või keelamiseks klõpsake liugurriba ikooni MODULE_ENABLED.


warning

Kaitsemoodulite väljalülitamine võib vähendada teie arvuti kaitsetaset.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Tulemüür – siin saate kohandada ESET-i tulemüüri filtreerimisrežiimi. Täpsematele sätetele juurdepääsemiseks klõpsake jaotise Tulemüür kõrval hammasratast GEAR ja valige Konfigureeri või vajutage menüü Täpsem häälestus avamiseks klahvi F5.

Konfigureeri – avab jaotises Täpsem häälestus tulemüüri akna, kus saate määrata, kuidas tulemüür võrgusidet haldab.

Peata tulemüür (luba kogu liiklus)– see valik on kogu võrguliikluse blokeerimise vastand. Selle valimisel lülitatakse tulemüüri kõik filtreerimissuvandid välja ning kogu sisenev ja väljuv side on lubatud. Kui võrguliikluse filtreerimine on selles režiimis, klõpsake tulemüüri uuesti aktiveerimiseks valikut Luba tulemüür.

Tõkesta kogu liiklus– tulemüür tõkestab kogu sissetuleva ja väljamineva side. Kasutage seda suvandit üksnes kriitilise turberiski kahtluse korral, mis nõuab süsteemi võrgust lahutamist. Kui võrguliikluse filtreerimine on režiimis Blokeeri kogu liiklus, klõpsake valikut Lõpeta kogu liikluse blokeerimine tulemüüri tavapärase töö taastamiseks.

Automaatrežiim – (kui mõni teine filtreerimisrežiim on lubatud) – klõpsake seda suvandit automaatse filtreerimisrežiimi (kasutaja määratud reeglitega) taastamiseks.

Interaktiivne režiim – (kui mõni teine filtreerimisrežiim on lubatud) – klõpsake seda suvandit interaktiivse filtreerimisrežiimi taastamiseks.

Kaitse võrgurünnakute eest (IDS) – analüüsib võrguliikluse sisu ja kaitse võrgurünnakute eest. Kogu liiklus, mida peetakse kahjulikuks, blokeeritakse. ESET Internet Security teavitab teid, kui teid ühendataktakse kaitsmata juhtmeta võrguga või võrguga, millel on nõrk kaitse.

Kaitse robotivõrgu eest– tuvastab pahavara olemasolu süsteemis kiiresti ja täpselt.

Ühendatud võrgud– kuvatakse võrgud, millega võrguadapterid on ühendatud. Kui klõpsate võrgu nime all olevat linki, lubatakse hüpikaknas võrk konfigureerida usaldusväärsena.

Ajutine IP-aadresside must nimekiri – kuvab loendi IP-aadressidest, mis on tuvastatud ründeallikana ning lisatud musta nimekirja, et ühendus teatud ajaks tõkestada. Lisateabe saamiseks klõpsake sellel suvandil ja vajutage klahvi F1.

Tõrkeotsinguviisard – aitab lahendada ESET-i tulemüüri põhjustatud ühenduvusprobleeme. Lisateavet saate teemast Tõrkeotsinguviisard.