ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Manažment URL adries

Manažment URL adries umožňuje definovať zoznamy adries HTTP, ktoré budú blokované, povolené alebo vylúčené z kontroly. Webové adresy na zozname blokovaných adries nebudú prístupné, pokiaľ nebudú uvedené aj v zozname povolených adries. Webové adresy na zozname adries vylúčených z kontroly sú prístupné, ale nie sú kontrolované na prítomnosť škodlivého kódu. Filtrovanie protokolu SSL/TLS musí byť povolené, ak chcete okrem HTTP adries filtrovať aj adresy HTTPS. V opačnom prípade budú pridané len domény HTTPS adries, ktoré ste navštívili, a nie celé URL adresy.

Jeden zoznam blokovaných adries môže obsahovať adresy z externého verejného blacklistu a ďalší zoznam môže obsahovať váš vlastný blacklist, čo uľahčuje aktualizáciu externých zoznamov, pričom váš používateľský zoznam nebude narušený.

Kliknutím na UpraviťPridať vytvoríte nový zoznam adries k vopred zadefinovaným zoznamom. Toto môže byť užitočné, ak chcete logicky rozdeliť niekoľko skupín adries. Na základe predvolených nastavení sú k dispozícii tri zoznamy:

Zoznam adries vylúčených z kontroly – adresy uvedené v tomto zozname nebudú kontrolované na prítomnosť škodlivého kódu.

Zoznam povolených adries – ak je aktívna možnosť Povoliť prístup iba na HTTP adresy uvedené v zozname povolených adries a zoznam blokovaných adries obsahuje znak * (všetko), používateľovi bude umožnený prístup iba na adresy uvedené v zozname povolených adries. Adresy v tomto zozname budú povolené aj vtedy, keď sa nachádzajú v zozname blokovaných adries.

Zoznam blokovaných adries – na adresy v tomto zozname nebude používateľom povolený prístup, ak sa súčasne nenachádzajú aj v zozname povolených adries.

address_list_types

Do zoznamu môžete pridať novú URL adresu. Zadať môžete aj viaceré hodnoty použitím oddeľovača. Kliknutím na Upraviť môžete zmeniť existujúcu adresu v zozname a kliknutím na Odstrániť môžete adresu odstrániť. Vymazať je možné len adresy pridané pomocou funkcie Pridať, nie je možné vymazať adresy, ktoré boli importované.

Vo všetkých zoznamoch je možné používať špeciálne znaky * (hviezdička) a ? (otáznik). Hviezdička nahrádza ľubovoľný reťazec a otáznik nahrádza ľubovoľný znak. Pri pridávaní adries vylúčených z kontroly treba byť opatrný, pretože tento zoznam by mal obsahovať iba overené a dôveryhodné adresy. Rovnako je potrebné dbať na správne používanie špeciálnych znakov * a ? v tomto zozname.


note

Ak chcete zablokovať všetky HTTP adresy okrem adries zaradených na zoznam povolených adries, pridajte znak * do zoznamu blokovaných adries.