Vytvorenie nového zoznamu

Tento zoznam bude obsahovať požadované URL adresy/masky domén, ktoré budú blokované, povolené alebo vylúčené z kontroly. Pri vytváraní nového zoznamu je potrebné zadať nasledovné:

Typ zoznamu adries – vyberte typ (Vylúčené z kontroly, Blokované alebo Povolené) z roletového menu.

Názov zoznamu – názov nového zoznamu. Toto pole bude neprístupné, ak meníte nastavenia predvoleného zoznamu.

Popis zoznamu – podrobné informácie k vytváranému zoznamu (nepovinné). Toto pole bude neprístupné, ak meníte nastavenia predvoleného zoznamu.

Zoznam je aktívny – použite prepínač na deaktiváciu zoznamu. V prípade potreby ho môžete aktivovať neskôr.

Upozorniť pri použití adresy zo zoznamu – označte túto možnosť, ak chcete byť upozornený o použití konkrétneho zoznamu pri vyhodnocovaní HTTP/HTTPS stránky, ktorú ste navštívili. Pri prístupe na blokovanú alebo povolenú stránku zo zoznamu sa zobrazí oznámenie na ploche. Oznámenie bude obsahovať názov zoznamu, v ktorom sa stránka nachádza.

Závažnosť zapisovania do protokolu – z roletového menu vyberte závažnosť zapisovania do protokolu (Žiadne, Diagnostické, Informácie alebo Upozornenie). Záznamy so závažnosťou Upozornenie môžu byť zozbierané nástrojom ESET PROTECT.

ESET Server Security umožňuje používateľovi zablokovať prístup ku konkrétnej webovej stránke a zabrániť webovému prehliadaču v zobrazení jej obsahu. Navyše, používateľ môže definovať adresy, ktoré by mali byť z kontroly vylúčené. Ak úplný názov vzdialeného servera nie je známy alebo chce používateľ špecifikovať celú skupinu vzdialených serverov, tzv. masky môžu byť použité na identifikovanie takejto skupiny.

Masky obsahujú symboly ? a *:

použite znak ? ako náhradu symbolu

použite znak * ako náhradu textového reťazca


Príklad:

*.c?m sa vzťahuje na všetky adresy, kde posledná časť začína písmenom c, končí písmenom m a obsahuje neznámy symbol medzi týmito dvoma znakmi (.com, .cam atď.).

Ak je sekvencia *. použitá na začiatku názvu domény, je posudzovaná špecificky. Po prvé, zástupný znak * v tomto prípade nepokrýva lomku ('/'). Zabráni sa tak obchádzaniu masky – napríklad pomocou masky *.domain.com sa nebude vyhodnocovať adresa https://anydomain.com/anypath#.domain.com (takáto prípona môže byť pripojená k ľubovoľnej URL adrese bez toho, aby ovplyvnila sťahovanie). Po druhé, sekvencia *. v tomto špeciálnom prípade tiež pokrýva prázdny reťazec. To umožňuje pre celú doménu vrátane jej subdomén použiť jednotnú masku. Napríklad maskou *.domain.com bude vyhodnotená aj adresa https://domain.com. Použitie masky *domain.com by bolo nesprávne, pretože by to mohlo tiež zodpovedať adrese https://anotherdomain.com.

address_list_types_add_mask

Zadať viaceré hodnoty

Ak označíte túto možnosť, môžete do textového poľa zadať viacero URL adries oddelených novými riadkami, čiarkami alebo bodkočiarkami. Ak je povolený hromadný výber, adresy sa zobrazia v zozname.

Importovať

URL adresy môžete naimportovať z textového súboru (formát súboru *.txt v kódovaní UTF-8, kde budú jednotlivé adresy oddelené novým riadkom).

address_list_types_import