ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vytvorenie nového zoznamu

Tento zoznam bude obsahovať požadované URL adresy/masky domén, ktoré budú blokované, povolené alebo vylúčené z kontroly. Pri vytváraní nového zoznamu je potrebné zadať nasledovné:

Typ zoznamu adries – vyberte typ (Vylúčené z kontroly, Blokované alebo Povolené) z roletového menu.

Názov zoznamu – názov nového zoznamu. Toto pole bude neprístupné, ak meníte nastavenia predvoleného zoznamu.

Popis zoznamu – podrobné informácie k vytváranému zoznamu (nepovinné). Toto pole bude neprístupné, ak meníte nastavenia predvoleného zoznamu.

Zoznam je aktívny – použite prepínač na deaktiváciu zoznamu. V prípade potreby ho môžete aktivovať neskôr.

Upozorniť pri použití adresy zo zoznamu – označte túto možnosť, ak chcete dostať upozornenie na použitie konkrétneho zoznamu pri vyhodnocovaní HTTP/HTTPS stránky, ktorú ste navštívili. Pri prístupe na blokovanú alebo povolenú stránku zo zoznamu sa zobrazí oznámenie na ploche. Oznámenie bude obsahovať názov zoznamu, v ktorom sa stránka nachádza.

Závažnosť zapisovania do protokolu – z roletového menu vyberte závažnosť zapisovania do protokolu (Žiadne, Diagnostické, Informácie alebo Upozornenie). Záznamy so závažnosťou Upozornenie môžu byť zozbierané nástrojom ESET PROTECT.

ESET Server Security umožňuje používateľovi zablokovať prístup ku konkrétnej webovej stránke a zabrániť webovému prehliadaču v zobrazení jej obsahu. Navyše, používateľ môže definovať adresy, ktoré by mali byť z kontroly vylúčené. Ak úplný názov vzdialeného servera nie je známy alebo chce používateľ špecifikovať celú skupinu vzdialených serverov, na identifikovanie takejto skupiny možno použiť tzv. masky.

Masky obsahujú symboly ? a *:

použite znak ? ako náhradu symbolu

použite znak * ako náhradu textového reťazca


example

*.c?m sa vzťahuje na všetky adresy, kde posledná časť začína písmenom c, končí písmenom m a obsahuje neznámy symbol medzi týmito dvoma znakmi (.com, .cam atď.).

Zástupné znaky *. môžete použiť výhradne na začiatku domény. Je potrebné mať na pamäti, že hviezdička * nenahrádza lomku (/) preto, aby sa napr. pomocou masky *.domena.sk nevyhodnocovala adresa https://akakolvekdomena.sk/cesta#.domena.com (ako prípona môže byť pripojená k akejkoľvek URL adrese bez toho, aby došlo k obmedzeniu sťahovania). Hviezdička *. ďalej predstavuje v tomto konkrétnom prípade prázdny znak. To umožňuje použiť pre celú doménu vrátane jej subdomén jednotnú masku. Napríklad maska *.domena.sk sa použije aj na vyhodnotenie adresy https://domena.sk. To znamená, že použitie masky *domena.sk by bolo nesprávne, pretože maska by bola použitá aj na vyhodnotenie adresy https://inadomena.sk.

address_list_types_add_mask

Zadať viaceré hodnoty

Ak označíte túto možnosť, môžete do textového poľa zadať viacero URL adries oddelených novými riadkami, čiarkami alebo bodkočiarkami. Ak je povolený hromadný výber, adresy sa zobrazia v zozname.

Importovať

URL adresy môžete naimportovať z textového súboru (formát súboru *.txt v kódovaní UTF-8, kde budú jednotlivé adresy oddelené novým riadkom).

address_list_types_import