Ochrana s podporou cloudu

ESET LiveGrid® je pokročilá ochranná technológia včasného varovania fungujúca na báze cloud-computing. Pomáha detegovať objavujúce sa hrozby na základe reputácie a optimalizuje kontrolu na základe whitelistu. Pomocou informácií, ktoré sú okamžite zdieľané na serveroch (v cloude), dokážu vírusové laboratóriá spoločnosti ESET poskytovať stálu a konzistentnú ochranu. Používateľ môže overiť reputáciu súborov a spustených procesov priamo z používateľského prostredia programu alebo z kontextového menu v ktorom sa nachádzajú dodatočné funkcie ESET LiveGrid®.

Pri inštalácii ESET Server Security označte jednu z nasledujúcich možností:

Môžete sa rozhodnúť neaktivovať ESET LiveGrid®. Neprídete tým o žiadnu funkcionalitu programu, ale v niektorých prípadoch môže ESET Server Security reagovať na nové hrozby pomalšie ako aktualizácia detekčného jadra.

Môžete sa rozhodnúť ESET LiveGrid® aktivovať, čo vám umožní odosielať informácie o nových infiltráciách. Ak je nový nebezpečný kód súčasťou súboru, celý súbor bude odoslaný na podrobnú analýzu do spoločnosti ESET. Skúmanie týchto infiltrácií nám pomôže zvýšiť schopnosť detekcie.

ESET LiveGrid® zozbiera z vášho počítača tie informácie, ktoré sa týkajú novej infiltrácie. To môže zahŕňať ukážku alebo kópiu súboru, v ktorom sa infiltrácia objavila, cestu k súboru, názov súboru, informáciu o dátume a čase detekcie, spôsob, akým sa infiltrácia dostala na váš počítač a informáciu o operačnom systéme vášho počítača.

Štandardne ESET Server Security odosiela podozrivé vzorky do vírusového laboratória spoločnosti ESET na analýzu. Súbory s niektorými príponami, napríklad .docx alebo .xlsx, sa nikdy neodosielajú. Ak nechcete odosielať aj nejaké iné súbory, môžete doplniť ďalšie prípony.

Zapnúť reputačný systém ESET LiveGrid® (odporúčané)

Systém reputácie ESET LiveGrid® zlepšuje efektivitu antimalvérových riešení spoločnosti ESET pomocou porovnávania kontrolovaných súborov s databázou dôveryhodných a blokovaných súborov na serveroch spoločnosti ESET.

Zapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid®

Dáta budú odoslané do ESET Research Lab na ďalšiu analýzu.

Odosielať správy o zlyhaniach a diagnostické dáta

Táto možnosť slúži na odosielanie dát, ako sú napr. správy o zlyhaní, moduly alebo výpisy pamäte.

Odosielať anonymné štatistiky

Umožňuje spoločnosti ESET zbierať anonymné informácie o novonájdených hrozbách (napr. názov hrozby, dátum a čas detekcie, spôsob detekcie a súvisiace metadáta), kontrolované súbory (hash, názov súboru, pôvod súboru, telemetria), blokované a podozrivé URL adresy, verziu a konfiguráciu produktu a informácie o vašom systéme.

Kontaktný e-mail (nepovinný údaj)

Váš kontaktný e-mail bude použitý v prípade potreby doplňujúcich informácií o zachytenej infiltrácii. Tento e-mail nebude použitý na žiadny iný účel.

arrow_down_businessOdosielanie vzoriek

ESET LiveGuard Advanced

Službu ESET LiveGuard Advanced na klientskom počítači zapnete pomocou ESET PROTECT Web Console. V ESET PROTECT Web Console vytvorte novú politiku, prípadne si otvorte niektorú z existujúcich, a po vykonaní požadovaných zmien túto politiku priraďte k zariadeniam, na ktorých chcete službu ESET LiveGuard Advanced používať.