Sprievodca konfiguráciou klastra – nastavenie klastra

Zadajte názov klastra a v prípade potreby podrobnosti o sieti.

Názov klastra

Zadajte názov klastra a kliknite na Ďalej.

Načúvací port (predvolene 9777)

Ak už vo svojom sieťovom prostredí používate port 9777, zadajte iné číslo portu.

Otvoriť port vo firewalle systému Windows

Ak povolíte túto možnosť, pre komunikáciu na definovanom porte sa vytvorí pravidlo vo firewalle systému Windows.