Klaster

Klaster ESET je komunikačná infraštruktúra založená na technológii Peer-to-Peer, určená pre produkty spoločnosti ESET pre servery typu Microsoft Windows Server.

Umožňuje produktom spoločnosti ESET určeným pre servery komunikovať medzi sebou a umožňuje vzájomnú výmenu synchronizačných dát, nastavení a oznámení. Okrem toho poskytuje synchronizáciu dát potrebných pre správne fungovanie skupiny inštancií produktov. Príkladom takejto skupiny je skupina uzlov v klastri Windows Failover alebo klastri Network Load Balancing (NLB) s nainštalovanými produktmi ESET, kde je potrebné používať rovnakú konfiguráciu produktu v rámci celého klastra. Klaster ESET zabezpečuje konzistenciu medzi inštanciami.


Poznámka:

Nastavenia používateľského rozhrania a naplánovaných úloh sa medzi uzlami klastra ESET nesynchronizujú. Toto správanie je zámerné.

Stránka stavu klastra ESET je prístupná z hlavného menu programu cez Nástroje > Klaster.

cluster_status_nodes_online


Poznámka:

Vytváranie klastra ESET medzi ESET Server Security a ESET File Security pre Linux nie je podporované.

Pri nastavovaní klastra sú dostupné dva spôsoby pridania uzlov:

Autodetekcia

Ak už máte klaster Windows Failover/NLB, autodetekcia automaticky pridá jeho uzly do klastra ESET.

Vybrať

Uzly môžete pridať aj manuálne zadaním názvov serverov (z rovnakej pracovnej skupiny alebo domény).


Poznámka:

Servery sa nemusia nachádzať v klastri Windows Failover/NLB nato, aby mohli používať klaster ESET. Klastre Windows Failover a NLB nie sú vyžadované na použitie klastra ESET.

Po pridaní uzlov do klastra ESET nasleduje inštalácia produktu ESET Server Security na každý uzol. Inštalácia prebieha automaticky počas nastavovania klastra ESET. Prihlasovacie údaje potrebné na vzdialenú inštaláciu ESET Server Security na iné uzly:

Doména

V prípade domény zadajte údaje doménového správcu.

Pracovná skupina

V prípade pracovnej skupiny zadajte údaje lokálneho správcu a uistite sa, že daný účet existuje na všetkých uzloch.

Pri nastavovaní klastra ESET môžete použiť kombináciu oboch spôsobov pridania uzlov – automaticky pomocou klastra Windows Failover/NLB a manuálne pre počítače, ktoré sú v pracovnej skupine alebo doméne.


Dôležité:

Nie je možné kombinovať uzly na doméne s uzlami v pracovnej skupine.

Ďalšou požiadavkou klastra ESET je povolenie zdieľania súborov a tlačiarní v bráne Windows Firewall pred spustením vzdialenej inštalácie ESET Server Security na uzloch klastra ESET.

Pridávanie nových uzlov do existujúceho klastra ESET je možné kedykoľvek pomocou Sprievodcu konfiguráciou klastra.

Import certifikátov

Ak sa používa HTTPS, certifikáty sa slúžia na overovanie komunikácie medzi jednotlivými zariadeniami. Pre každý klaster ESET existuje nezávislá hierarchia certifikátov. V rámci hierarchie existuje jeden koreňový certifikát a sada certifikátov pre jednotlivé uzly, ktoré sú podpísané koreňovým certifikátom. Súkromný kľúč koreňového certifikátu je po vytvorení certifikátov pre všetky uzly zmazaný. Ak pridáte nový uzol do klastra, vytvorí sa nová hierarchia certifikátov. Prejdite do priečinka, ktorý obsahuje certifikáty (tie, ktoré boli vygenerované počas konfigurácie klastra). Vyberte súbor certifikátu a kliknite na OK.

Zrušenie klastra

Klaster ESET je možné jednoducho zrušiť. Každý uzol si vytvorí záznam o zrušení klastra ESET v protokole. Taktiež sú vymazané všetky pravidlá firewallu ESET z brány Windows Firewall. Uzly budú obnovené do pôvodného stavu a môžu byť znovu použité pre iný klaster.