Sprievodca konfiguráciou klastra – nastavenia inštalácie klastra

Definujte distribúciu certifikátov a inštaláciu produktov na uzly.

Distribúcia certifikátov

Automatická vzdialená – certifikáty budú inštalované automaticky.

Manuálna – kliknite na Generovať a vyberte priečinok, kde budú uložené certifikáty. Bude vytvorený koreňový certifikát spolu s certifikátmi pre každý uzol vrátane lokálneho počítača, z ktorého konfigurujete klaster ESET. Následne môžete certifikát registrovať na lokálne zariadenie kliknutím na Áno.

Inštalácia produktu na ostatné uzly

Automatická vzdialená – ESET Server Security bude automaticky nainštalovaný na každý uzol (ak má ich operačný systém rovnakú architektúru).

Manuálna – tento typ inštalácie slúži na manuálnu inštaláciu ESET Server Security (napríklad pri rozdielnej architektúre operačného systému uzlov).

Doručiť licenciu k uzlom bez aktivovaného produktu

Túto možnosť je vhodné použiť v prípade, ak chcete, aby bol bezpečnostný produkt spoločnosti ESET inštalovaný na uzly klastra automaticky aktualizovaný.


Poznámka:

Ak chcete vytvoriť klaster ESET s uzlami s rozdielnou systémovou architektúrou (32 aj 64-bitový operačný systém), budete musieť nainštalovať ESET Server Security manuálne. Architektúra operačných systémov na uzloch bude detegovaná v ďalšom kroku a vy uvidíte tieto informácie v okne protokolov.