ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Zneplatnenie hesla cez príkazový riadok

Zneplatnenie prihlasovacieho hesla k FDE môžete spustiť cez príkazový riadok na klientskom zariadení.


important

Požiadavky:

ESET Full Disk Encryption vo verzii 1.3.0.x

Nainštalovaný produkt ESET Full Disk Encryption musí byť aktivovaný

V systéme musí byť nasadený ESET Management Agent, ktorý sa pripája ku konzole ESET PROTECT On-Prem

Systém musí byť v štádiu šifrovania alebo zašifrovaný

1.Otvorte príkazový riadok s oprávneniami správcu.

2.Prejdite do C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption a spustite príkaz efdeais /command=invalidate_password. Prípadne môžete použiť jeden príkaz na otvorenie umiestnenia aj spustenie príkazu: C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption efdeais /command=invalidate_password.

3.Po správnom spustení príkazu sa v príkazovom riadku objaví oznámenie Command successful.

V používateľskom rozhraní ESET Full Disk Encryption pribudne informácia o uplynutí platnosti hesla a vyzve používateľa na jeho zmenu.