ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nasadenie inštalátora s prednastaveným heslom

Pri nasadení inštalátora ESET Full Disk Encryption môžete pomocou inštalačných parametrov nastaviť heslo pre spustenie šifrovania a zvoliť rozloženie klávesnice. Inštalačné parametre využijete v prípade, že chcete nasadiť inštalátor s prednastaveným heslom, aby MSP alebo správca mohol pripraviť nový počítač, nasadiť naň ESET Full Disk Encryption a automaticky zašifrovať systém aplikovaním politiky šifrovania.


important

Požiadavky:

Parametre STARTUPPASSWORDSTARTUPPASSWORDKLID musia byť súčasťou inštalácie ESET Full Disk Encryption

ESET Full Disk Encryption vo verzii 1.3.0.x

Nainštalovaný produkt ESET Full Disk Encryption musí byť aktivovaný

V systéme musí byť nasadený ESET Management Agent, ktorý sa pripája ku konzole ESET PROTECT On-Prem

1.V konzole ESET PROTECT On-Prem prejdite do sekcie Počítače.

2.Kliknite na počítač a následne na Úlohy > Nová úloha.

3.Zadajte názov úlohy (napr. Inštalácia automatického šifrovania EFDE) a z roletového menu Úloha vyberte možnosť Inštalácia softvéru.

4.Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

5.Kliknite na Vyberte balík a z repozitára vyberte inštalačný balík.

6.V časti Parametre inštalácie zadajte STARTUPPASSWORDSTARTUPPASSWORDKLID.


example

STARTUPPASSWORD nastaví počiatočné FDE heslo. Napríklad, ak sa zadá parameter STARTUPPASSWORD=12345, heslo šifrovania bude 12345.

STARTUPPASSWORDKLID nastaví rozloženie klávesnice. Napríklad, ak sa zadá parameter STARTUPPASSWORDKLID=00000409, na počítači bude nainštalovaná anglická klávesnica (Spojené štáty). Tento parameter používa identifikátor rozloženia klávesnice (KLID), podľa ktorého identifikuje a pridá správnu klávesnicu do systému. Tu si môžete pozrieť zoznam rôznych rozložení klávesnice aj s príslušnými identifikátormi.

Tieto parametre musia byť použité súčasne, aby sa proces šifrovania spustil automaticky po tom, ako sa na systém aplikuje politika šifrovania.

7.Ak treba, vyberte možnosť V prípade potreby automaticky reštartovať. Automatický reštart nie je potrebný, no na nainštalovanie produktu ESET Full Disk Encryption sa reštart systému vyžaduje. Bez reštartu šifrovanie neprebehne.

Installation_parameters

8.Po úspešnej inštalácii ESET Full Disk Encryption je potrebné produkt aktivovať, aby sa mohol spustiť proces šifrovania. Musíte vytvoriť politiku šifrovania a aplikovať ju na zariadenie, aby sa následne mohlo spustiť šifrovanie v režime, ktorý spĺňa požiadavky klienta.

Po dokončení všetkých vyššie uvedených krokov zariadenie vyzve používateľa, aby spustil Bezpečný štart. Po úspešnom dokončení Bezpečného štartu zariadenie spustí proces šifrovania bez toho, aby musel používateľ zadať heslo.

Ak klient reštartuje zariadenie, bude potrebné použiť heslo špecifikované v inštalačnom parametri STARTUPPASSWORD.

 

Po tom, ako sa zariadenie odovzdá koncovému používateľovi, môže správca ESET PROTECT On-Prem na zariadenie odoslať úlohu Zneplatniť prihlasovacie heslo k FDE. Týmto spôsobom si bude musieť používateľ nastaviť svoje vlastné heslo.