ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Správa šifrovania

Správa šifrovaných pracovných staníc spočíva v spravovaní prihlasovacích údajov pri spustení systému.

Do týchto nastavení sa dostanete cez Podrobnosti o počítači –> Prehľad –> Sekcia šifrovania –> Správa:

Môžete prípadne použiť aj úlohu na aktiváciu efde_policy_winrežimu údržby alebo možnosti, ktoré sú dostupné v rámci politiky.


important

Všetky EFDE úlohy sa vykonajú až potom, ako ich ESET Management Agent dostane v procese replikácie (po zadaní úlohy až pri najbližšom spojení agenta so serverom). Agent získa informácie o úlohe až potom, ako sa používateľ prihlási do systému Windows. Agent nedokáže informáciu o úlohe získať len pri prihlasovacej obrazovke pred spustením systému.

efde_policy_winÚloha Zneplatniť prihlasovacie heslo k FDE okamžite zneplatní súčasné prihlasovacie heslo a vyzve používateľa, aby si ho zmenil v hlavnom okne EFDE klienta. V prípade, že používateľ heslo nezmení v hlavnom okne EFDE klienta a následne vypne počítač, bude k zmene hesla vyzvaný hneď pri ďalšom zapnutí počítača na obrazovke pri spustení systému.

efde_policy_winVygenerovať nové heslo na obnovenie FDE – táto úloha okamžite zruší platnosť aktuálneho prihlasovacieho hesla a vygeneruje nové heslo, ktoré môže správca poskytnúť používateľovi.

efde_policy_win efde_policy_macosObnoviť prístup

oefde_policy_win efde_policy_macosHeslo na obnovenie – táto úloha vytvorí používateľovi obnovovacie heslo, aby si mohol nastaviť nové prihlasovacie heslo.

oefde_policy_win efde_policy_macosDáta na obnovenie – táto úloha vytvorí dešifrovací súbor nevyhnutný na obnovenie šifrovania.

efde_policy_winBlokovať prístup

oefde_policy_winBlokovať prihlasovacie heslo k FDE – po vykonaní tejto úlohy si používateľ musí vyžiadať heslo na obnovenie, aby mohol spustiť zariadenie. Pre vytvorenie nového prihlasovacieho hesla sa vyžaduje Heslo na obnovenie, inak sa používateľ nebude môcť prihlásiť. Pri zablokovaní hesla používateľovi nie je umožnené zmeniť si heslo na obrazovke pred spustením systému (ani v prípade, že je to povolené EFDE konfiguračnou politikou).

oefde_policy_winVymazať prihlasovacie heslo k FDE – po vykonaní tejto úlohy sa používateľovi zobrazí BSOD (modrá obrazovka smrti). Na zariadení sa odstráni FDE prihlasovacie heslo a používateľ sa nebude môcť prihlásiť. V tomto stave nie je možné sa prihlásiť, zmeniť heslo alebo ho obnoviť. Jedinou možnosťou je obnovenie šifrovania použitím jednotky na obnovenie šifrovania.