ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pozastavenie/obnovenie FDE autentifikácie cez príkazový riadok

Pri každom pokuse používateľa o spustenie zariadenia s aktívnym šifrovaním celého disku (FDE) sa zobrazí autentifikačná obrazovka pred spustením systému. Používatelia môžu pozastaviť autentifikáciu pred spustením systému – napríklad vtedy, keď si aktualizácia systému Windows vyžaduje reštart.


important

Požiadavky:

ESET Full Disk Encryption vo verzii 1.3.0.x

Nainštalovaný produkt ESET Full Disk Encryption musí byť aktivovaný

V systéme musí byť nasadený ESET Management Agent, ktorý sa pripája ku konzole ESET PROTECT On-Prem

Systém musí byť v štádiu šifrovania alebo zašifrovaný

1.Otvorte príkazový riadok s oprávneniami správcu.

2.Prejdite do C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption, následne spustite príkaz efdeais / command= s jedným z nasledujúcich príkazov – pause_authentication alebo resume_authentication. Prípadne môžete použiť jeden príkaz pre otvorenie umiestnenia aj spustenie príkazu: C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption efdeais / command=pause_authentication.

Pri použití príkazu pause_authentication je potrebné špecifikovať podmienku pozastavenia FDE autentifikácie, a to zadaním určitého počtu reštartov, sekúnd, minút, hodín alebo konkrétneho času. Príklady:

efdeais /command=pause_authentication.boots.2

efdeais /command=pause_authentication.seconds.30

efdeais /command=pause_authentication.minutes.10

efdeais /command=pause_authentication.hours.1

efdeais /command=pause_authentication.time.1617147114

Na zadanie časového režimu použite Unixový čas.

Pri použití príkazu resume_authentication nie je potrebné zadávať žiadne dodatočné parametre. Po spustení príkazu na obnovenie autentifikácie sa pri ďalšom spustení systému zobrazí autentifikačná obrazovka FDE.

3.Po správnom spustení príkazu sa v príkazovom riadku objaví oznámenie Command successful a ESET Full Disk Encryption zobrazí informáciu, že FDE autentifikácia je vypnutá.