ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pridanie/odstránenie konkrétneho rozloženia klávesnice cez príkazový riadok

Nastavené rozloženie klávesnice vyžíva používateľ pri zadávaní hesla pred spustením systému a pri zmene hesla v rámci grafického používateľského rozhrania ESET Full Disk Encryption. Rozloženia klávesnice sa rôznia, preto je potrebné medzi nimi rozlišovať. Parametre príkazového riadka umožňujú používateľom pridávať, odstraňovať a zobrazovať zoznam rôznych rozložení klávesnice nainštalovaných v systéme. Je to užitočné vtedy, keď sa používateľ rozhodne pridať určité rozloženie klávesnice do systému Windows po začatí šifrovania. V prípade, že používatelia rozloženie klávesnice nepridajú, v systéme Windows možno nebudú môcť zmeniť svoje FDE heslo, a ak vymenia svoju fyzickú klávesnicu, na prihlasovacej obrazovke pred spustením systému sa im objavia neočakávané klávesy.


important

Požiadavky:

ESET Full Disk Encryption vo verzii 1.3.0.x

Nainštalovaný produkt ESET Full Disk Encryption musí byť aktivovaný

V systéme musí byť nasadený ESET Management Agent, ktorý sa pripája ku konzole ESET PROTECT On-Prem

Systém musí byť v štádiu šifrovania alebo zašifrovaný

1.Otvorte príkazový riadok s oprávneniami správcu.

2.Prejdite do C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption, následne spustite príkaz efdeais /command= s jedným z nasledujúcich príkazov – add_keyboard, remove_keyboard alebo list_keyboards. Prípadne môžete použiť jeden príkaz na otvorenie umiestnenia aj spustenie príkazu: C:\Program Files\ESET\ESET Full Disk Encryption efdeais /command=add_keyboard.

Pri použití príkazu add_keyboard je potrebné po spustení príkazu špecifikovať rozloženie klávesnice, ktoré chcete pridať, a to prostredníctvom identifikátora rozloženia klávesnice (KLID). Napríklad efdeais /command=add_keyboard.00000809. Týmto sa do systému pridá rozloženie klávesnice zaužívané pre Spojené kráľovstvo.

Pri použití príkazu remove_keyboard je potrebné po spustení príkazu špecifikovať rozloženie klávesnice, ktoré chcete odstrániť, a to prostredníctvom identifikátora rozloženia klávesnice (KLID). Napríklad efdeais /command=remove_keyboard.00000809. Týmto sa zo systému odstráni rozloženie klávesnice zaužívané pre Spojené kráľovstvo.

Pri použití príkazu list_keyboard nie je potrebné zadávať žiadne dodatočné parametre. Napríklad efdeais /command=list_keyboards. Týmto získate textový zoznam rozložení klávesnice, ktoré sú nainštalované v systéme. Na koniec príkazu tiež môžete pridať .json, ak chcete rozloženia klávesnice zobraziť vo formáte JSON.