ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Dešifrovanie/odinštalovanie

Pred odinštalovaním EFDE klienta z pracovnej stanice je potrebné dešifrovať všetky zašifrované disky.

Postup pri dešifrovaní:

1.Odstráňte všetky politiky EFDE aplikované na počítač.

2.Vytvorte novú EFDE politiku.

3.Kliknite na Možnosti šifrovania –> Režim šifrovanie celého disku a vypnite nastavenie Zapnúť šifrovanie.

4.Uložte politiku a priraďte ju k pracovnej stanici, ktorú chcete dešifrovať.

5.Po ukončení dešifrovania sa v sekcii Podrobnosti o počítači zmení stav pracovnej stanice na Šifrovanie je neaktívne.

Postup pri odinštalovaní:

Po dešifrovaní všetkých diskov na pracovnej stanici môžete odinštalovať EFDE klienta.

1.Vytvorte novú Klientsku úlohu –> Odinštalovanie softvéru.

2.Kliknite na Nastavenia a z roletového menu vyberte položku Aplikácia zo zoznamu.

3.Zvoľte balík, ktorý chcete odinštalovať: ESET Full Disk Encryption.

task_uninstall_sw_efde

4.Kliknite na Dokončiť a priraďte úlohu k pracovnej stanici.

software_uninstallation_settings