ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Dáta na obnovenie

V prípade, že sa uskutočnila úloha Vymazania prihlasovacieho hesla k FDE, nastal problém so šifrovaním alebo s EFDE prihlasovacou obrazovkou pred spustením, alebo obnova hesla neprebehla úspešne, je nutné spustiť obnovenie šifrovania. Proces dešifruje disk na pracovnej stanici a vypne EFDE prihlasovaciu obrazovku pred spustením systému.

Pre proces obnovenia šifrovania potrebujete ID pracovnej stanice. V prípade ID pracovnej stanice sa rozlišujú malé a veľké písmená. ID pracovnej stanice je možné nájsť na spodku prihlasovacej obrazovky pred spustením systému:


note

Všetci používatelia s prístupom na čítanie pre statickú skupinu Všetko (prístup k všetkým zariadeniam) tiež majú prístup k dátam na obnovenie z odstránených zariadení.

Z bezpečnostných dôvodov sú dáta na obnovenie dostupné len používateľom s prístupom do statickej skupiny Všetko (prístup k všetkým zariadeniam), napríklad len globálnym správcom.

Správca túto úlohu môže vykonať dvomi spôsobmi:

V prípade, že správca vie v konzole identifikovať danú pracovnú stanicu:

1.Pri danej pracovnej stanici kliknite na Podrobnosti o počítači.

2.V riadiacom paneli vyberte Prehľad a v sekcii šifrovania vyberte Spravovať –> Obnoviť prístup –> Dáta na obnovenie.

V prípade, že správca nedokáže v konzole identifikovať danú pracovnú stanicu:

1.V navigačnom paneli prejdite do Pomocník –> Obnovenie šifrovania.

2.Vyberte možnosť Dáta na obnovenie.

3.V tomto bode sa od používateľa vyžaduje, aby správcovi poskytol ID pracovnej stanice. To je možné nájsť na spodku EFDE prihlasovacej obrazovky pred spustením systému.

 

Odtiaľto je proces obnovy šifrovania rovnaký pre obe možnosti.

Stiahnutie súboru s dátami na obnovenie:

1.Na zobrazenej obrazovke vytvorte jednorazové heslo na obnovenie (heslo bude platné len pre tento konkrétny proces dešifrovania).

2.Kliknite na Vytvoriť dáta na obnovenie, čím prejdete na ďalší krok.
Recovery_win_01

3.V ďalšom okne kliknite na efderecovery.dat a súbor si stiahnite a uložte. Po dokončení tohto kroku kliknite na Zatvoriť.
Recovery_win_02


note

Každá pracovná stanica a každý proces šifrovania má svoj jedinečný súbor „efderecovery.dat“. To znamená, že súbor nebude rovnaký, ak pracovná stanica bola najskôr zašifrovaná, potom dešifrovaná a opätovne zašifrovaná.

arrow_down_businessWindows
arrow_down_businessmacOS