ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Riešenie problémov

EFDE chyba alebo upozornenie

Vysvetlenie

Politika určuje, že na šifrovanie vášho počítača sa musí použiť TPM, žiadne vhodné TPM však nie je k dispozícii. Vyžaduje sa TPM vo verzii 2.0.

EFDE konfiguračná politika pre šifrovanie vyžaduje TPM. Ak pracovná stanica nepodporuje TPM vo verzii 2.0, použite takú EFDE konfiguračnú politiku, ktorá šifrovanie s podporou TPM nevyžaduje. Ak pracovná stanica podporuje TPM vo verzii 2.0, ale chyba sa opakuje, viac informácií nájdete v produktových protokoloch.

Politika určuje, že na šifrovanie vášho počítača sa musí použiť Opal. Jeden alebo viacero diskov však nepodporuje protokol Opal 2.

EFDE konfiguračná politika pre šifrovanie vyžaduje Opal. Ak pracovná stanica nepodporuje Opal, použite takú EFDE konfiguračnú politiku, ktorá šifrovanie s podporou Opal nevyžaduje. Ak pracovná stanica podporuje Opal, ale chyba sa opakuje, viac informácií nájdete v produktových protokoloch.

Platnosť vašej licencie o niekoľko dní uplynie a váš počítač nebude chránený. Keď platnosť uplynie, prihlasovacie heslo pri spustení systému sa odstráni a počítač sa spustí bez nutnosti akejkoľvek autentifikácie. Obnovte svoju licenciu a ostaňte chránený aj naďalej alebo aktivujte jeden z ESET bezpečnostných produktov, ak už máte obnovovací kľúč alebo novú licenciu.

V tejto fáze nie je nutné sa prihlásiť cez EFDE prihlasovaciu obrazovku, hoci sú dáta na pracovnej stanici stále šifrované. Môžete si obnoviť existujúcu licenciu alebo dešifrovať pracovnú stanicu použitím dešifrovacej politiky.

Platnosť licencie uplynula alebo je neplatná, a preto došlo k vypnutiu overovania pred spustením systému.

Hoci je pracovná stanica v prípade neplatnej licencie naďalej šifrovaná, prihlásenie na EFDE prihlasovacej obrazovke pred spustením systému sa už nevyžaduje. Aktivujte produkt s použitím platnej licencie EFDE alebo dešifrujte pracovnú stanicu a odinštalujte EFDE klienta.

Váš počítač nie je šifrovaný a uložené dáta nie sú chránené.

Toto všeobecné upozornenie indikuje, že EFDE klient je spustený, ale dáta na pracovnej stanici nie sú zašifrované. Pre vyriešenie tohto problému zapnite a nakonfigurujte EFDE.

Chyba spôsobila zlyhanie šifrovania na vašom počítači. Pre viac informácií si prezrite systémové protokoly.

Nebolo možné spustiť šifrovanie. Viac informácií pre riešenie problémov je možné nájsť v protokoloch aplikácie.

Váš počítač je pripravený na šifrovanie, ale najskôr je potrebné nastaviť prihlasovacie heslo pred spustením systému.

Chyba indikuje, že sa na pracovnej stanici vyžaduje zásah používateľa. Dôrazne sa odporúča nastaviť prihlasovacie heslo pred spustením systému ešte pred ďalším reštartom počítača, aby bolo možné pokračovať v šifrovaní.

Vyžaduje sa reštart počítača, aby sa inicializoval bezpečný štart pre overenie kompatibility hardvéru a firmvéru.

Po úspešnej inštalácii produktu bude toto chybové hlásenie znamenať, že ďalším požadovaným krokom je reštartovanie pracovnej stanice, čím sa inicializuje EFDE bezpečný štart. Vďaka tomu po prvýkrát prebehne kontrola, ktorá zistí, či je pracovná stanica kompatibilná s EFDE a môže byť zašifrovaná.

Váš počítač sa reštartoval a nasledoval úspešný bezpečný štart. Pred ďalším reštartom sa však šifrovanie nezačalo správne. Preto šifrovanie nebude spustené. Pre viac informácií si prezrite systémové protokoly.

Hoci sa pri bezpečnom štarte zistilo, že hardvér a firmvér pracovnej stanice spĺňajú podmienky pre šifrovanie, proces šifrovania nebude pokračovať, lebo sa pracovná stanica reštartovala predtým, než by sa nastavilo prihlasovacie heslo k EFDE. Záznam o tejto udalosti sa nachádza v protokoloch pracovnej stanice v takomto znení: „Hoci bezpečný štart prebehol úspešne, výsledok je zastaraný a je potrebné bezpečný štart opakovať.“

Proces overenia bezpečného štartu môžete spustiť tromi spôsobmi:

V konzole ESET PROTECT kliknite na Podrobnosti požadovaného počítača > Upozornenia > kliknite na položku Nepodarilo sa spustiť šifrovanie a vyberte možnosť Nový pokus šifrovania.

V konzole ESET PROTECT kliknite na Politiky a zmeňte Nastavenia politiky:

1.Zapnite nastavenie Zapnúť šifrovanie, aby sa odstránila aktuálna politika.

2.Vypnite nastavenie Zapnúť šifrovanie, aby bolo možné pridať novú politiku.

3.Počkajte na spracovanie v EFDE kliente, aby sa resetoval stav bezpečného štartu.

4.Zapnite nastavenie Zapnúť šifrovanie, aby sa opätovne pridala pôvodná politika.

Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu EFDE klienta.

Produkt bol nainštalovaný alebo aktualizovaný a na to, aby softvér fungoval, sa vyžaduje reštart počítača.

Toto chybové hlásenie sa zobrazí po čerstvej inštalácii, preinštalovaní alebo aktualizácii. Produkt nebude fungovať správne, pokiaľ sa pracovná stanica nereštartuje. Po reštartovaní pracovnej stanice by chyba mala zmiznúť.

Prezentačný režim je zapnutý

Spustenie prezentačného režimu cez EFDE konfiguračnú politiku predstavuje potenciálne bezpečnostné riziko. Ak je prezentačný režim zapnutý, môže sa stať, že používateľ nebude môcť navštíviť problematickú webovú stránku alebo otvoriť potenciálne nebezpečnú aplikáciu. Používateľovi sa ani nezobrazí vysvetlenie alebo chybové hlásenie, lebo v prezentačnom režime je interakcia s používateľom vypnutá.


note

Protokoly EFDE klienta sa nachádzajú v tomto umiestnení:

Windows

C:\ProgramData\ESET\ESET Full Disk Encryption\AIS\Logs\Status.html

C:\ProgramData\ESET\ESET Full Disk Encryption\AIS\Logs\efde_ais_<date>.txt

macOS

/library/application support/eset/ESET Full Disk Encryption/ais/logs/efde_ais_<date>.log

/library/application support/eset/ESET Full Disk Encryption/ais/logs/status.html

Na generovanie protokolov pre tím technickej podpory potrebujete nástroj ESET Encryption Diagnostics.