Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kreator szyfrowania dysku

Szyfrowanie określonej zarządzanej stacji roboczej można rozpocząć na ekranie Komputery przy użyciu opcji menu kontekstowe -> Szyfrowanie dysku lub w obszarze Szczegóły komputera dla wybranej stacji roboczej -> Pokaż szczegóły -> Przegląd -> kafelek Szyfrowanie -> Szyfruj komputer.

enable_encryption

W kreatorze szyfrowania dysku:

1.Wybierz politykę konfiguracji EFDE, której chcesz użyć.

2.W razie potrzeby zaznacz pole wyboru obok opcji Zainstaluj ESET Full Disk Encryption, jeśli klient EFDE nie został jeszcze zainstalowany na stacji roboczej.

3.Zawartość pola Produkt/wersja zostanie wybrana na podstawie systemu operacyjnego stacji roboczej.


note

Jeśli korzystasz z produktu ESET Security Management Center, musisz dokonać wyboruProduktu/wersji, które mają zostać uwzględnione w instalatorze. Z wyjątkiem określonych przypadków zaleca się zawsze używać najnowszej dostępnej wersji produktu.

4.Wybierz licencję EFDE, której chcesz użyć.

5.Wybierz język instalatora i produktu, który zostanie zainstalowany.

6.Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego i polityki prywatności.

7.Teraz możesz kliknąć opcję Rozpocznij szyfrowanie, aby zainicjować proces szyfrowania na stacji roboczej.