Zadanie instalacji oprogramowania EFDE


important

Jeśli pracujesz z komputerem Apple M1 Mac, upewnij się, że zainstalowano aplikację Rosetta.

Klienta EFDE można wdrożyć na już zarządzanej stacji roboczej lub w grupie takich stacji roboczych, wykonując zadanie instalacji oprogramowania.

1.Kliknij Zadania > Nowe > Zadanie klienta.

2.Określ nazwę i opis zadania, aby umożliwić lepszą i łatwiejszą identyfikację.

3.Wybierz system operacyjny z menu rozwijanego Kategoria zadania.

4.Wybierz Instalacja oprogramowania z menu rozwijanego Zadanie.

5.Wybierz licencję EFDE, której chcesz użyć.

6.Kliknij pozycję Wybierz pakiet i wybierz produkt ESET Full Disk Encryption (w przypadku Windows) lub ESET Full Disk Encryption dla systemu macOS (w przypadku macOS).

7.Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego i polityki prywatności.

8.Kliknij przycisk Zakończ i w wyskakującym oknie wybierz opcję Utwórz element wyzwalający.

9.W sekcji Obiekt docelowy wybierz pozycję Dodaj komputery, aby wybrać poszczególne stacje robocze, na których zostanie zainstalowany produkt.

10. Określ element wyzwalający i termin wykonania zadania, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby przejść do wykonania zadania.

 

Po pomyślnym wykonaniu zadania w następnym kroku będzie trzeba włączyć szyfrowanie na docelowej stacji roboczej.