Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zadanie instalacji oprogramowania EFDE


important

Jeśli pracujesz z komputerem Apple M1 Mac, upewnij się, że zainstalowano aplikację Rosetta.

Klienta EFDE można wdrożyć na już zarządzanej stacji roboczej lub w grupie takich stacji roboczych, wykonując zadanie instalacji oprogramowania.

1.Kliknij Zadania > Nowe > Zadanie klienta.

2.Określ nazwę i opis zadania, aby umożliwić lepszą i łatwiejszą identyfikację.

3.Wybierz system operacyjny z menu rozwijanego Kategoria zadania.

4.Wybierz Instalacja oprogramowania z menu rozwijanego Zadanie.

software_install_task_efde

5.Kliknij przycisk Kontynuuj.

6.Kliknij pozycję Wybierz pakiet i wybierz produkt ESET Full Disk Encryption (w przypadku Windows) lub ESET Full Disk Encryption dla systemu macOS (w przypadku macOS).

7.Wybierz licencję EFDE, której chcesz użyć.

8.Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego i polityki prywatności.

software_install_settings

9.Kliknij przycisk Zakończ i w oknie powiadomienia wybierz opcję Utwórz element wyzwalający.

10.W sekcji Obiekt docelowy wybierz pozycję Dodaj komputery, aby wybrać poszczególne stacje robocze, na których zostanie zainstalowany produkt.

11. Określ element wyzwalający i termin wykonania zadania, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby przejść do wykonania zadania.

 

Po pomyślnym wykonaniu zadania w następnym kroku będzie trzeba włączyć szyfrowanie na docelowej stacji roboczej.