Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalator kompleksowy EFDE


warning

Ze względu na znany problem nie jest możliwe utworzenie instalatora Live Installer z ESET PROTECT dla EFDE dla systemu macOS.

Zalecanym procesem wdrażania jest wdrożenie programu ESET Management Agent na docelowej stacji roboczej, a następnie wdrożenie EFDE dla systemu macOS za pomocą zadania Instalacja oprogramowania lub Kreatora szyfrowania szczegółów komputerów.

Instalator kompleksowy EFDE wdroży narzędzie ESET Management Agent i klienta EFDE w jednym wykonywalnym pliku instalatora.

1.Kliknij Instalatory -> Utwórz instalator -> Instalator kompleksowy.

2.W sekcji Podstawowe kliknij pole wyboru Pełne szyfrowanie dysku, aby uwzględnić klienta EFDE w instalatorze, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

3.Wybierz licencję EFDE, której chcesz użyć.

4.Wybierz produkt/wersję, które chcesz uwzględnić w instalatorze. Z wyjątkiem określonych przypadków zawsze należy używać najnowszej dostępnej wersji produktu.

5.Wybierz język instalatora i produktu, który zostanie zainstalowany.

6.Wybierz wcześniej utworzoną politykę konfiguracji lub jedną ze wstępnie skonfigurowanych polityk, które są dostępne domyślnie.

7.Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego i polityki prywatności.

8.W sekcji Zaawansowane możesz określić nazwę i opis instalatora, aby umożliwić lepszą i łatwiejszą identyfikację.

9.Po kliknięciu przycisku Zakończ możesz pobrać pakiet instalatora i go wdrożyć.