Pre-boot přihlašovací obrazovka

Pokud je produkt aktivován platnou licencí a stanice je zašifrována, při každém jejím spuštění se zobrazí pre-boot přihlašovací obrazovka.

EFDE pre-boot přihlašovací obrazovka představuje bezpečnostní vrstvu, která brání neoprávněnému přístupu k datům uloženým na pracovní stanici.

pre_boot_login_screen

Pro zobrazení menu na pre-boot obrazovce stiskněte klávesu F1. Následně získáte možnost pro Změnu hesla, inicializaci procesu na obnovení hesla, vypnutí počítače a ukončení menu.

Pro zobrazení hesla můžete na pre-boot obrazovce stisknout klávesu F5, případně obrazovku otočit pomocí klávesy F8 (pokud není zobrazena správně).

pre_boot_login_menu