Režim údržby


note

Tato možnost není dostupná v případě spravovaného EFDE pro macOS.


warning

Při aktivním režimu údržby se systém není při startu systému vyžadována autentifikace, a není zajištěna jeho ochrana před útočníky.

Prostřednictvím režimu údržby EFDE můžete zapnout/vypnout nebo dočasně pozastavit FDE autentifikaci.

Jako administrátor můžete použít klientskou úlohu na pozastavení FDE autentifikace při příštím restartování počítače.

V konzoli pro vzdálenou správu ji naleznete v hlavním menu v sekci Úlohy, kdy klikněte na tlačítko Nová > Klientská úloha a jako typ úlohy vyberte z rozbalovacího menu Pozastavit FDE autentifikaci.

Nastavení:

oPočet restartování – zadejte počet povolených restartování, při kterých uživatel nebude nucen zadat FDE heslo.

oVyberte dobu: Časové období – definujte časové období (v sekundách, minutách, hodinách nebo dnech) nebo zadejte konkrétní datum a čas, po které nebude při restartování vyžadována FDE autentifikace.


note

Pokud dojde k dosažení jednoho z výše definovaných limitů, FDE autentifikace se opět aktivuje.

Pro obnovení FDE autentifikace před dosažením definovaných limitů/ můžete jako administrátor využít klientskou úlohu Obnovit FDE autentifikaci.

Pro trvalé deaktivování FDE autentifikace aplikujte prostřednictvím EFDE politiky možnost Vypnout FDE autentifikaci.

Tuto možnost (efde_policy_win Vypnout FDE autentifikaci) naleznete v konfigurační šabloně pro EFDE v sekci Možnosti šifrování > Režim Full Disk Encryption.


warning

Po deaktivování FDE autentifikace prostřednictvím EFDE politiky bude vypnutá po celou dobu, kdy bude politika aplikována na stanici. V tomto případě není možné FDE autentifikaci obnovit spuštěním klientské úlohy na Obnovení FDE autentifikace.