วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

กฎการปิดกั้น

ในส่วนของ ควบคุมแอพพลิเคชั่น > การปิดกั้น > กฎการปิดกั้น คุณสามารถสร้างกฎการปิดกั้นแอพพลิเคชันตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

ชื่อแอพพลิเคชันหรือชื่อของแพ็คเกจ

ประเภท

การอนุญาต

appcontrol-blocking_110_1