วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ควบคุมแอพพลิเคชั่น

ฟีเจอร์ ควบคุมแอพพลิเคชัน นำเสนอตัวเลือกในการตรวจสอบแอพพลิเคชันที่ติดตั้งให้แก่ผู้ดูแลระบบ บล็อกการเข้าถึงแอพพลิเคชันที่กำหนด และลดการรับเอาความเสี่ยงโดยการเตือนผู้ใช้ให้ยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชันบางตัว ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกวิธีการกรองแอพพลิเคชันได้จากหลายวิธีที่ระบบมี ดังนี้:

กำหนดแอพพลิเคชันที่ควรปิดกั้นด้วยตนเอง

การปิดกั้นตามประเภทแอพพลิชัน (เช่น เกมส์ หรือแอพพลิเคชันทางสังคม)

การปิดกั้นตามการอนุญาต (เช่น แอพพลิเคชันที่ติดตามตำแหน่ง)

การปิดกั้นตามแหล่งที่มา (ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันที่ติดตั้งจากแหล่งที่มาอื่นที่ไม่ใช่สโตร์ของ Google Play)