Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja zdalna

Instalacja zdalna programu ESET Endpoint Security for Android z serwera ESET PROTECT wymaga spełnienia następujących warunków:

Instalacja modułu Mobile Device Connector

Rejestracja urządzeń mobilnych

Scenariusze instalacji ESET Endpoint Security for Android

Administrator wysyła użytkownikom końcowym wiadomość e-mail z linkiem rejestracyjnym, instalacyjnym plikiem APK i procesem instalacji. Użytkownik naciska link rejestracji i jest przekierowywany do domyślnej przeglądarki internetowej Android. Urządzenie ESET Endpoint Security for Android jest zarejestrowane i połączone z programem ESET PROTECT. Jeśli ESET Endpoint Security for Android nie jest zainstalowany na urządzeniu, użytkownik jest przekierowywany do sklepu Google Play, aby pobrać aplikację. Po pobraniu aplikacji następuje standardowa instalacja.

Administrator wysyła e-mailem użytkownikom końcowym plik ustawień aplikacji, instalacyjny plik APK i proces instalacji. Po zakończeniu instalacji użytkownik musi otworzyć plik ustawień aplikacji. Wszystkie ustawienia zostaną zaimportowane, a aplikacja zostanie aktywowana (pod warunkiem, że dołączono informacje o licencji).

 

Rejestracja urządzeń o ograniczonych możliwościach wejściowych

ESET Endpoint Security for Android umożliwia rejestrowanie urządzeń bez aparatu, przeglądarki lub poczty e-mail (na przykład telewizorów, inteligentnych wyświetlaczy, wyświetlaczy reklamowych itp.) do ESET PROTECT Cloud. Aby zarejestrować takie urządzenia, zainstaluj ESET Endpoint Security for Android na urządzeniu za pośrednictwem Google Play lub pliku APK. Podczas uruchamiania kreatora w kroku Zdalne zarządzanie wybierz opcję Tak, zarządzaj zdalnie i Urządzenie z ograniczonym wprowadzaniem danych.

Przychodzące ESET PROTECT Cloud:

1.Wybierz kolejno: Komputery > Dodaj urządzenie > Android lub iOS/iPadOS > Dostosuj rejestrację.

2.Wybierz Urządzenia z Androidem z ograniczonymi opcjami wprowadzania i wybierz preferowaną metodę dystrybucji. Możesz dowiedzieć się więcej o metodach dystrybucji w konsoli ESET PROTECT Cloud.

3.Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego i Politykę prywatności.

4.Jeśli jest to nowe urządzenie, kliknij przycisk Dodaj. Wprowadź wszystkie wymagane informacje i kliknij przycisk Zapisz. Jeśli dodajesz istniejące urządzenie, wybierz odpowiednie urządzenie.

5.Otrzymasz link rejestracji dla urządzenia. Kliknij łącze i wpisz sześciocyfrowy kod zabezpieczeń wyświetlany w sekcji Zdalne zarządzanie kreatora uruchamiania.

6.Kliknij przycisk Akceptuj.

 

Urządzenie jest zarejestrowane w programie ESET PROTECT Cloud.