Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja lokalna na urządzeniu

W programie ESET Endpoint Security for Android administratorzy mogą konfigurować punkty końcowe i zarządzać nimi lokalnie, jeśli nie chcą korzystać z programu ESET PROTECT. Wszystkie ustawienia aplikacji są chronione hasłem administratora, dzięki czemu funkcje administracyjne aplikacja są zawsze w pełni kontrolowane.

Jeśli administrator w niewielkiej firmie postanawia nie korzystać z programu ESET PROTECT, ale nadal chce chronić urządzenia firmowe i stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa, może zarządzać urządzeniami lokalnie na dwa sposoby:

1.Fizyczny dostęp do każdego z urządzeń firmowych i ręczne konfigurowanie ustawień.

2.Administrator może przygotować odpowiednią konfigurację na urządzeniu z systemem Android (z zainstalowanym programem ESET Endpoint Security for Android) i wyeksportować te ustawienia do pliku — więcej informacji można znaleźć w sekcji Importowanie i eksportowanie ustawień w niniejszej instrukcji. Wyeksportowany plik można udostępnić użytkownikom końcowym (na przykład w wiadomości e-mail), aby umożliwić im zaimportowanie pliku do urządzeń z zainstalowanym programem ESET Endpoint Security for Android. Otwarcie i zaakceptowanie otrzymanego pliku ustawień przez użytkownika spowoduje automatyczne zaimportowanie wszystkich ustawień oraz aktywowanie aplikacji (pod warunkiem dostępności informacji o licencji). Wszystkie ustawienia będą chronione hasłem administratora.