Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Importowanie i eksportowanie ustawień

Aby ułatwić udostępnianie ustawień między urządzeniami mobilnymi, które nie są zarządzane przy użyciu serwera ESET PROTECT, w programie ESET Endpoint Security for Android wprowadzono opcję eksportowania oraz importowania ustawień programu. Administrator może ręcznie wyeksportować ustawienia urządzenia do pliku, który można następnie udostępnić (na przykład przesyłając pocztą e-mail) i zaimportować w dowolnym urządzeniu z zainstalowaną aplikacją kliencką. Zaakceptowanie otrzymanego pliku ustawień przez użytkownika powoduje automatyczne zdefiniowanie wszystkich ustawień oraz aktywowanie aplikacji (pod warunkiem dostępności informacji o licencji). Wszystkie ustawienia będą chronione hasłem administratora.

settings_036_1