Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia

Język – Domyślnie program ESET Endpoint Security for Android jest instalowany w wersji językowej odpowiadającej ustawieniu lokalizacji systemu na urządzeniu (ustawienie Język i klawiatura w systemie Android). Aby zmienić wersję językową interfejsu użytkownika aplikacji, naciśnij pozycję Język i wybierz preferowany język.

Kraj – Wybierz kraj, w którym aktualnie pracujesz lub mieszkasz.

Aktualizacja – Aby uzyskać maksymalną ochronę, należy używać najnowszej wersji programu ESET Endpoint Security for Android. Opcja Aktualizuj umożliwia sprawdzanie, czy na stronie internetowej firmy ESET dostępna jest nowsza wersja.

Identyfikator urządzenia – Ustaw lub zmień nazwę identyfikującą urządzenie dla administratora w przypadku kradzieży lub zgubienia urządzenia.

Zdalne zarządzanie – Połącz urządzenie z rozwiązaniem ESET PROTECT.

Ustawienia zaawansowane

Kliknij Ustawienia zaawansowane, aby otworzyć sekcję Ustawienia zaawansowane.

Powiadomienia o uprawnieniach — zapoznaj się z sekcją Zarządzanie uprawnieniami.

Wyślij dane dotyczące użytkowania – Ta opcja pomaga w ulepszaniu produktów ESET, wysyłając anonimowe dane dotyczące używania programu. Dane wrażliwe nie zostaną wysłane. Jeśli nie została ona włączona w kreatorze uruchamiania aplikacji, można ją włączyć w sekcji Ustawienia > Ustawienia zaawansowane programu.

Hasło administratora – Ta opcja umożliwia ustawienie nowego hasła administratora lub zmianę istniejącego hasła. Więcej informacji zawiera sekcja Hasło administratora tego dokumentu.

Importowanie i eksportowanie ustawień – Importuj ustawienia do aplikacji firmy ESET do obsługi punktów końcowych i eksportuj ustawienia z tej aplikacji.