ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Dokumentation för fjärrhanterade endpoints

ESET-företagsprodukter och ESET Endpoint Security for Android kan fjärrhanteras på klientarbetsstationer, servrar och mobila enheter i en nätverksmiljö från en central plats. Systemadministratörer som hanterar mer än 10 klientarbetsstationer bör överväga att använda ett ESET-fjärrhanteringsverktyg. Med ESET-fjärrhanteringsverktygen går det att distribuera ESET-lösningar, hantera aktiviteter, verkställa säkerhetspolicyer, övervaka systemstatusar och snabbt reagera på problem eller hot på fjärrdatorer från en central plats.

ESET-fjärrhanteringsverktyg

ESET Endpoint Security for Android kan fjärrhanteras av antingen ESET PROTECT eller ESET PROTECT On-Prem (version 11.0 eller tidigare).

Introduktion till ESET PROTECT

Introduktion till ESET PROTECT On-Prem


warning

ESET PROTECT On-Prem Hantering av mobila enheter/anslutningsprogram (MDM/MDC) nådde slutet av livslängden i januari 2024. Från och med ESET PROTECT On-Prem version 11.1 kommer komponenten för hantering av mobila enheter inte längre att vara tillgänglig (även för tidigare versioner av ESET PROTECT On-Prem). Om du inte uppdaterar din ESET PROTECT On-Prem till version 11.1 kommer MDM-komponenten att fortsätta att fungera, men funktionerna för hanteringen av mobila enheter kommer att bli alltmer begränsade på grund av kompatibilitetsproblem.Läs mer. Vi rekommenderar att du övergår till Cloud MDM. Version 3.5 eller senare av ESET Endpoint Security for Android har stöd för migreringsverktyget som används för att migrera från ESET PROTECT On-Prem till ESET PROTECT.

Android-enhet som har registrerats via Microsoft Intune eller VMware Workspace ONE


important

När din enhet med Android 9 och senare har registreras via Microsoft Intune eller VMware Workspace ONE, ESET Endpoint Security for Android ignorerar version 3.5 och senare följande inställningar när motsvarande princip tillämpas:

Enhetssäkerhet

Programstyrning

Anti-Theft

För den här typen av registrering kommer inställningarna att vara desamma som de som anges i Microsoft Intune eller VMware Workspace ONE-konsoler.