ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Introduktion till ESET PROTECT On-Prem

med ESET PROTECT On-Prem kan du från en central plats hantera ESET-produkter på arbetsstationer och servrar i en nätverksmiljö.

Med ESET PROTECT-webbkonsolen går det att distribuera ESET-lösningar, hantera aktiviteter, verkställa säkerhetspolicyer, övervaka systemets status och snabbt reagera på problem eller hot på fjärrdatorer. Se även översikten över arkitektur- och infrastrukturelementen i ESET PROTECT On-Prem, Komma igång med ESET PROTECT-webbkonsolen och Miljöer som stöds för tillhandahållande på datorer.

Med ESET PROTECT-webbkonsolen går det att distribuera ESET-lösningar, hantera aktiviteter, verkställa säkerhetspolicyer, övervaka systemets status och snabbt reagera på problem eller hot på fjärrdatorer.


warning

Från och med ESET PROTECT On-Prem version 11.1 kommer komponenten för hantering av mobila enheter inte längre att vara tillgänglig (gäller även tidigare versioner av ESET PROTECT On-Prem). Om du inte uppdaterar din ESET PROTECT On-Prem till version 11.1 kommer MDM-komponenten fortsätta att fungera, men funktionerna för hanteringen av mobila enheter kommer att bli alltmer begränsade på grund av kompatibilitetsproblem. Läs mer. Vi rekommenderar att du övergår till Cloud MDM. Version 3.5 eller senare av ESET Endpoint Security for Android har stöd för migreringsverktyget som används för att migrera från ESET PROTECT On-Prem till ESET PROTECT.


note

Läs mer i användarguiden online för ESET PROTECT On-Prem.