ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Startguiden

När programmet installerats tryck på Administratörskonfiguration och följer anvisningarna i startguiden. Den här proceduren är endast avsedd för administratörer:

1.Välj det Språk du vill använda i ESET Endpoint Security for Android.

2.Välj det Land du för närvarande arbetar eller bor i.

3.Om du vill hjälpa till att förbättra ESET:s produkter genom att skicka anonyma uppgifter om programanvändningen markerar du kryssrutan.

4.Tryck på Godkänn. Genom att trycka på Godkänn godkänner du licensavtalet för slutanvändare.

startup_wizard_012_1

5.Tryck på Godkänn för att acceptera användarvillkoren.

6.Välj Ja, fjärrhantera den för att ansluta ESET Endpoint Security for Android till ESET PROTECT eller utför en manuell konfiguration genom att trycka på Nej, endast skydda den.

7.För manuell konfiguration krävs att telefon- och lagringsbehörigheterna är aktiverade. Tryck på Fortsätt och sedan på Tillåt för att aktivera de respektive behörigheterna.

8.Tryck på Fortsätt för att tillåta behörigheten för överlagringar på andra appar.

9.För manuell konfiguration krävs produktaktivering. Du kan aktivera ESET Endpoint Security for Android med hjälp av en licensnyckel eller via ESET Business Account (EBA).

10.Skapa ett administratörslösenord.

11.Skydd mot avinstallation hindrar obehöriga användare från att avinstallera ESET Endpoint Security for Android. Tryck på Aktivera och sedan på Aktivera i fönstret Aktivera enhetsadministratörapp.

12.Aktivera Användningsåtkomst för att möjliggöra korrekt programfunktion. Tryck på Fortsätt och sedan på ESET Endpoint Security for Android för att aktivera Användningsåtkomst. Tryck två gånger på bakåtpilen för att återgå till startguiden.

13.Välj Tillåt eller Avböj gällande deltagande i ESET LiveGrid®-feedbacksystemet. Läs mer om ESET LiveGrid® i det här avsnittet.

14.Välj Aktivera detektering eller Aktivera inte detektering av potentiellt oönskade program för ESET Endpoint Security for Android. Mer information om sådana program finns i det här avsnittet. Tryck på Nästa.

15.Tryck på Slutför för att avsluta startguiden och starta din första enhetsgenomsökning.