ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Fjärrhantering

ESET PROTECT gör det möjligt att hantera ESET Endpoint Security for Android i en nätverksmiljö från en central plats.

Genom att använda ESET PROTECT ökar inte bara säkerheten, utan det blir även enklare att administrera alla produkter från ESET som är installerade i klientarbetsstationer och mobila enheter. Enheter med ESET Endpoint Security for Android kan ansluta till ESET PROTECT med alla typer av Internetanslutning – WiFi, LAN, WLAN, mobilnät (3G, 4G LTE, HSDPA, GPRS) och så vidare – så länge det är en vanlig Internetanslutning (utan proxy eller brandvägg) och båda slutpunkterna har konfigurerats korrekt.

Anslutning till ESET PROTECT via ett mobilnät är beroende av mobiloperatören och kräver en fullständig Internetanslutning.

Om du vill ansluta en enhet till ESET PROTECT lägger du till den i listan Datorer i ESET PROTECT-webbkonsolen, registrerar enheten med åtgärden Enhetsregistrering och anger MDC-serveradressen.

Registreringslänken (MDC-serveradressen) har standardformatet https://MDCserver:port/token i ESET PROTECT. Länken innehåller följande värden:

MDCserver – hela DNS-namnet eller den publika IP-adressen för den server som kör Mobile Device Connector (MDC). Värdnamnet kan endast användas om du ansluter via ett internt Wi-Fi-nätverk.

Port – det portnummer som används för att ansluta till Mobile Device Connector

Token – den teckensträng som genereras av admin i ESET PROTECT-webbkonsolen

Om du vill lära dig mer om att hantera nätverket med ESET PROTECT, se följande onlinehjälpavsnitt:

Hantera policyer

Skapa klientaktiviteter

Om rapporter