Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja zaawansowana (.msi)

Instalacja zaawansowana umożliwia dostosowanie różnych parametrów instalacji niedostępnych podczas typowej instalacji.

  1. Po wybraniu preferencji wykrywania potencjalnie niepożądanych aplikacji i kliknięciu opcji Ustawienia zaawansowane zostanie wyświetlony monit o wybranie miejsca na folder instalacyjny produktu ESET Endpoint Security. Domyślnie program instaluje się w następującym katalogu:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\

Można wybrać lokalizację modułów i danych programu. Domyślnie są instalowane w następujących katalogach:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\Modules\
C:\ProgramData\ESET\ESET Security\

Aby zmienić te lokalizacje, należy kliknąć przycisk Przeglądaj (niezalecane).

INSTALLATION_MSI_FOLDER

  1. Wybierz, które komponenty produktu mają zostać zainstalowane. Komponenty produktu w sekcji Komputer to Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym, Skanowanie komputera, Ochrona dokumentów oraz Kontrola dostępu do urządzeń. Należy pamiętać, że pierwsze dwa komponenty są niezbędne do działania rozwiązania zabezpieczającego. W sekcji Sieć dostępna jest opcja instalacji zapory ESET, która umożliwia monitorowanie całego przychodzącego i wychodzącego ruchu sieciowego oraz stosowanie reguł w odniesieniu do poszczególnych połączeń sieciowych. Zapora zapewnia również ochronę przed atakami z komputerów zdalnych. Komponent Ochrona przed atakami z sieci (IDS) analizuje zawartość ruchu sieciowego i chroni przed atakami z sieci. Wszelki ruch sieciowy uznany za szkodliwy zostanie zablokowany. Komponenty z sekcji Strony internetowe i poczta e-mail odpowiadają za ochronę użytkownika podczas przeglądania Internetu oraz komunikowania się za pośrednictwem poczty e-mail. Komponent Kopia dystrybucyjna aktualizacji może posłużyć do aktualizowania innych komputerów w sieci użytkownika. Zdalne monitorowanie i zarządzanie (RMM) to proces nadzorowania i kontrolowania systemów oprogramowania przy użyciu zainstalowanego lokalnie agenta, do którego ma dostęp dostawca usługi zarządzania.

INSTALLATION_MSI_MODULES

  1. Ostatnią czynnością jest potwierdzenie instalacji poprzez kliknięcie przycisku Zainstaluj.