Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja modułów minimalnych

Aby zmniejszyć ruch sieciowy związany z rozmiarem instalatora i zaoszczędzić zasoby, program ESET jest dostarczany z instalatorem modułów minimalnych. Instalator zawiera tylko niezbędne moduły, a wszystkie inne moduły zostaną pobrane podczas początkowej aktualizacji modułu po aktywacji produktu. Główną zaletą jest posiadanie znacznie mniejszego instalatora i program ESET Endpoint Security pobiera tylko najnowsze moduły aplikacji po aktywacji produktu.

Instalator modułów minimalnych nadal zawiera następujące moduły:

  • Moduł ładujący
  • Technologia Anti-Stealth
  • Moduł komunikacji bezpośredniej z chmurą
  • Moduł obsługi tłumaczeń
  • Moduł konfiguracji
  • Moduł SSL

Po aktywacji produktu zostanie wyświetlony status Ochrona inicjowania, który poinformuje o inicjowaniu funkcji.


important

W przypadku problemów z pobieraniem modułu (np. ustawienia proxy, brak sieci itp.) wyświetlane jest ostrzeżenie o stanie aplikacji: Wymagana uwaga. W głównym oknie programu kliknij przycisk Aktualizacja > Sprawdź dostępność aktualizacji, aby ponownie rozpocząć proces aktualizacji.

Po kilku nieudanych próbach wyświetlany jest czerwony stan aplikacji Konfiguracja ochrony nie powiodła się.


example

Jeśli komputery klienckie nie mają połączenia z Internetem lub pracują w trybie offline i wymagają aktualizacji, użyj następujących metod, aby pobrać pliki aktualizacji z serwerów aktualizacji ESET:


note

Jeśli proces inicjowania nie powiedzie się i nadal nie możesz pobrać modułów, pobierz pełne instalatory MSI, które dostępne są tutaj.