Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja (.msi)

Po uruchomieniu programu instalacyjnego .msi kreator instalacji poprowadzi użytkownika przez procedurę instalacji.


example

W środowiskach biznesowych instalator .msi jest preferowanym pakietem instalacyjnym. Główna przyczyna jest taka, że we wdrożeniach offline i zdalnych używane są różne narzędzia (np. ESET PROTECT).


important

Należy się upewnić, że na komputerze nie ma zainstalowanych innych programów antywirusowych. Zainstalowanie na pojedynczym komputerze dwóch lub więcej rozwiązań antywirusowych może powodować wystąpienie konfliktów. Zaleca się odinstalowanie innych programów antywirusowych znajdujących się w systemie. Listę narzędzi do odinstalowywania popularnych programów antywirusowych (dostępną w języku angielskim i w kilku innych językach) można znaleźć w artykule w naszej bazie wiedzy.


note

Instalator ESET Endpoint Security utworzony w ESET PROTECT wersji 8.1 i nowszych obsługuje system Windows 10 Enterprise dla wirtualnych komputerów stacjonarnych i tryb wielosesyjny systemu Windows 10.

  1. Wybierz żądany język oraz kliknij Dalej.

INSTALLATION_MSI_WELCOME

  1. Zostanie wyświetlona Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego. Aby potwierdzić akceptację umowy, przeczytaj ją i kliknij pozycję Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego. Po zaakceptowaniu warunków umowy należy kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować instalację.

INSTALLATION_MSI_EULA

  1. Zdecyduj, czy chcesz włączyć system informacji zwrotnych ESET LiveGrid®. System ESET LiveGrid® pozwala na natychmiastowe i ciągłe informowanie firmy ESET o nowych infekcjach, co usprawnia ochronę klientów. Umożliwia też zgłaszanie nowych zagrożeń do laboratorium firmy ESET, w którym są one analizowane, przetwarzane i dodawane do silnika detekcji. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane, jeśli chcesz przejść do instalacji zaawansowanej (.msi).

INSTALLATION_MSI_THREATSENSE_NET

  1. Ostatnią czynnością jest potwierdzenie instalacji poprzez kliknięcie przycisku Zainstaluj. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlona prośba o aktywację programu ESET Endpoint Security.