Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Komputer

Moduł Komputer można znaleźć w obszarze Ustawienia > Komputer. Widoczne jest w nim zestawienie modułów ochrony opisanych w poprzednim rozdziale. W tej sekcji dostępne są następujące ustawienia:

Należy kliknąć koło zębate GEAR_black obok opcji Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym, a następnie pozycję Edytuj wyłączenia, aby otworzyć okno ustawień Wyłączenia, w którym można wyłączać pliki i foldery ze skanowania. Aby otworzyć ustawienia zaawansowane funkcji Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym, kliknij Konfiguruj.

PAGE_SETTINGS_ANTIVIRUS

Sekcja Komputer umożliwia włączanie i wyłączanie następujących komponentów:

  • Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym — wszystkie pliki w momencie otwarcia, utworzenia lub uruchomienia na komputerze są skanowane w poszukiwaniu szkodliwego kodu.
  • Kontrola dostępu do urządzeń — udostępnia funkcje automatycznej kontroli korzystania z urządzeń (CD, DVD, USB...). Przy użyciu tego modułu można blokować i dostosowywać rozszerzone filtry i uprawnienia oraz określać uprawnienia dostępu użytkowników do danego urządzenia i pracy z nim.
  • System HIPS (Host Intrusion Prevention System)system HIPS monitoruje zdarzenia występujące wewnątrz systemu operacyjnego i reaguje na nie zgodnie z odpowiednio dostosowanym zestawem reguł.
  • Zaawansowany skaner pamięci — działa w połączeniu z blokadą programów typu Exploit w celu wzmocnienia ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, które unika wykrycia przez produkty do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem poprzez zastosowanie zaciemniania kodu i/lub szyfrowania. Zaawansowany skaner pamięci jest domyślnie włączony. Więcej informacji na temat ochrony tego typu można znaleźć w słowniczku.
  • Blokada programów typu Exploit — ta opcja ma na celu wzmocnienie ochrony typów aplikacji będących często celami ataków, takich jak przeglądarki internetowe, przeglądarki plików PDF, programy poczty e-mail oraz składniki pakietu MS Office. Blokada programów typu Exploit jest domyślnie włączona. Więcej informacji na temat ochrony tego typu można znaleźć w słowniczku.
  • Ochrona przed oprogramowaniem wymuszającym okup — kolejna warstwa zabezpieczeń będąca elementem systemu HIPS. Aby ochrona przed oprogramowaniem wymuszającym okup mogła działać, należy włączyć system reputacji ESET LiveGrid®. Dowiedz się więcej na temat ochrony tego typu.
  • Tryb prezentacji — funkcja przeznaczona dla użytkowników, którzy wymagają niczym niezakłócanego dostępu do swojego oprogramowania, chcą zablokować wszelkie wyskakujące okna i zależy im na zmniejszeniu obciążenia procesora. Po włączeniu Trybu prezentacji zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy (potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa), a główne okno programu zmieni kolor na pomarańczowy.

Wstrzymaj ochronę antywirusową i antyspyware — za każdym razem, gdy ochrona antywirusowa i antyspyware zostaje tymczasowo wyłączona, użytkownik może wybrać z menu rozwijanego okres, przez jaki wybrany komponent będzie wyłączony, a następnie kliknąć pozycję Zastosuj, by wyłączyć komponent zabezpieczeń. Aby ponownie włączyć ochronę, należy kliknąć pozycję Włącz ochronę antywirusową i antyspyware.