Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Tryb prezentacji

Tryb prezentacji to funkcja przeznaczona dla użytkowników, którzy wymagają niczym niezakłócanego dostępu do swojego oprogramowania, chcą zablokować wszelkie wyskakujące okna i zależy im na zmniejszeniu obciążenia procesora. Tryb prezentacji może być również wykorzystywany podczas prezentacji, które nie mogą być przerywane działaniem programu antywirusowego. Po włączeniu tego trybu wyłączane są wszystkie wyskakujące okna i nie są uruchamiane zaplanowane zadania. Ochrona systemu pozostaje aktywna w tle, ale nie wymaga interwencji użytkownika.

Kliknięcie kolejno opcji Ustawienia > Komputer, a następnie użycie przełącznika obok opcji Tryb prezentacji umożliwia ręczne włączenie trybu prezentacji. W obszarze Ustawienia zaawansowane (klawisz F5) należy kliknąć kolejno opcje Narzędzia > Tryb prezentacji, a następnie użyć przełącznika obok opcji Automatycznie włączaj tryb prezentacji przy uruchamianiu aplikacji w trybie pełnoekranowym, aby program ESET Endpoint Security automatycznie uruchamiał tryb prezentacji w momencie uruchamiania aplikacji w trybie pełnoekranowym. Włączenie trybu prezentacji stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, dlatego ikona stanu ochrony na pasku zadań zmieni kolor na pomarańczowy, sygnalizując ostrzeżenie. W głównym oknie programu również widoczne będzie ostrzeżenie w postaci komunikatu Tryb prezentacji włączony wyświetlanego na pomarańczowo.

Po włączeniu opcji Automatycznie włączaj tryb prezentacji przy uruchamianiu aplikacji w trybie pełnoekranowym tryb prezentacji będzie włączany po uruchomieniu aplikacji w trybie pełnego ekranu i automatycznie wyłączany po zakończeniu jej działania. Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy tryb prezentacji ma być uaktywniany natychmiast po uruchomieniu gry lub aplikacji pełnoekranowej, albo po rozpoczęciu prezentacji.

Można również wybrać opcję Automatycznie wyłączaj tryb prezentacji po w celu określenia liczby minut, po upływie której tryb prezentacji będzie automatycznie wyłączany.


note

Jeśli zapora działa w trybie interaktywnym i jest włączony tryb prezentacji, mogą wystąpić problemy z nawiązaniem połączenia internetowego. Może się to okazać kłopotliwe w przypadku uruchomienia gry, która komunikuje się z Internetem. W zwykłych warunkach pojawiłby się monit o potwierdzenie tego działania (jeśli nie zdefiniowano żadnych reguł komunikacji ani wyjątków), ale w trybie prezentacji interakcja ze strony użytkownika jest wyłączona. W takim przypadku rozwiązaniem jest zdefiniowanie reguły komunikacji dla każdego programu, który może kolidować z takim zachowaniem, lub zastosowanie innego trybu filtrowania w zaporze. Należy pamiętać, że jeśli przy włączonym trybie prezentacji zostanie otwarta strona internetowa lub aplikacja mogąca stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, jej ewentualnemu zablokowaniu nie będzie towarzyszyć żaden komunikat ani ostrzeżenie, ponieważ interakcja ze strony użytkownika jest wyłączona.