Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zapora

Zapora kontroluje cały przychodzący i wychodzący ruch sieciowy komputera. Jej działanie polega na zezwalaniu na pojedyncze połączenia sieciowe lub ich odmawianiu na podstawie określonych reguł filtrowania. Zapora zapewnia ochronę przed atakami z komputerów zdalnych i umożliwia blokowanie niektórych potencjalnie niebezpiecznych usług.


icon_section Podstawowe

Włącz zaporę

zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej w celu zapewnienia ochrony systemu. Gdy zapora jest włączona, ruch sieciowy jest skanowany w obu kierunkach.

Oceniaj także reguły zapory systemu Windows

W trybie automatycznym przepuszczaj także ruch przychodzący, na który zezwalają reguły zapory systemu Windows, o ile nie blokują go reguły programu ESET.


important

Reguły z zapory systemu Windows skonfigurowane przy użyciu zasad grupy (GPO) nie są uwzględniane.

Tryb filtrowania

Zachowanie zapory zmienia się w zależności od trybu filtrowania. Tryby filtrowania mają również wpływ na wymagany poziom interakcji użytkownika.

Dostępne są następujące tryby filtrowania zapory programu ESET Endpoint Security:

Tryb filtrowania

Opis

Tryb automatyczny

Tryb domyślny. Ten tryb jest odpowiedni dla użytkowników preferujących prostą i wygodną obsługę zapory bez potrzeby definiowania reguł. Można tworzyć niestandardowe, definiowane przez użytkownika reguły, lecz w trybie automatycznym nie jest to wymagane. Tryb automatyczny zezwala na cały ruch wychodzący na danym komputerze i blokuje większość ruchu przychodzącego (z wyjątkiem ruchu ze strefy zaufanej, zgodnie z zezwoleniami ustawionymi w sekcji IDS i opcje zaawansowane/Dozwolone usługi oraz odpowiedzi na ostatnią komunikację wychodzącą).

Tryb interaktywny

umożliwia tworzenie niestandardowych konfiguracji zapory. Po wykryciu połączenia, którego nie dotyczą żadne istniejące reguły, zostanie wyświetlone okno dialogowe informujące o nieznanym połączeniu. Okno to umożliwia zezwolenie na komunikację lub odmowę, a podjęta decyzja może zostać zapisana jako nowa reguła zapory. Jeśli użytkownik zdecyduje się na utworzenie nowej reguły, wszystkie przyszłe połączenia danego typu będą dozwolone lub blokowane zgodnie z tą regułą.

Tryb oparty na regułach

blokuje wszystkie połączenia nieokreślone przez odpowiednią regułę jako dozwolone. Ten tryb pozwala zaawansowanym użytkownikom na definiowanie reguł, które zezwalają jedynie na pożądane i bezpieczne połączenia. Pozostałe nieokreślone połączenia będą blokowane przez zaporę.

Tryb uczenia się

Automatycznie tworzy oraz zapisuje reguły. Ten tryb jest najodpowiedniejszy w przypadku początkowej konfiguracji zapory, jednak nie powinien pozostawać włączony przez dłuższy czas. Interakcja ze strony użytkownika nie jest wymagana, ponieważ program ESET Endpoint Security zapisuje reguły zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi parametrami. W celu uniknięcia zagrożeń bezpieczeństwa tryb uczenia się powinien być używany tylko, dopóki nie zostaną utworzone wszystkie reguły dla niezbędnych połączeń.

Profile umożliwiają dostosowanie działania zapory ESET Endpoint Security, pozwalając określić różne zestawy reguł na potrzeby różnych sytuacji.


icon_section Zaawansowane

Reguły

W sekcji ustawień reguł można obejrzeć wszystkie reguły stosowane względem ruchu generowanego przez poszczególne aplikacje w ramach stref zaufanych i Internetu.

Strefy

Strefa reprezentuje zbiór adresów sieciowych, które tworzą jedną grupę logiczną.

CONFIG_EPFW_MODE_FILTERING


note

Gdy komputer zostanie zaatakowany przez botnet, można utworzyć regułę IDS. Wyjątki można modyfikować w obszarze Ustawienia zaawansowane (F5) > Ochrona sieci > Ochrona przed atakami z sieci > Reguły IDS przez kliknięcie pozycji Edytuj.