Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Metoda instalacji

Istnieje kilka metod instalacji programu ESET Endpoint Security w wersji 9.x na klienckiej stacji roboczej, o ile nie wdrożono programu ESET Endpoint Security zdalnie na klienckich stacjach roboczych za pomocą programu ESET PROTECT lub ESET PROTECT Cloud.

Metody

Cel

Łącze do pobierania

Instalacja z użyciem narzędzia ESET AV Remover

Narzędzie ESET AV Remover umożliwia usunięcie niemal wszystkich programów antywirusowych, które były zainstalowane w systemie przed obecną instalacją.

Pobierz wersję 64-bitową
Pobierz wersję 32-bitową

***Instalacja (.exe)

Proces instalacji bez narzędzia ESET AV Remover.

N/A

Instalacja (.msi)

W środowiskach biznesowych instalator .msi jest preferowanym pakietem instalacyjnym. Główna przyczyna jest taka, że we wdrożeniach offline i zdalnych używane są różne narzędzia (np. ESET PROTECT).

Pobierz wersję 64-bitową
Pobierz wersję 32-bitową

Instalacja przy użyciu wiersza polecenia

Program ESET Endpoint Security można zainstalować lokalnie przy użyciu wiersza polecenia lub zdalnie przy użyciu zadania klienta z poziomu rozwiązania ESET PROTECT.

N/A

Wdrażanie przy użyciu obiektu GPO lub programu SCCM

Ta metoda polega na wdrożeniu programów ESET Management Agent i ESET Endpoint Security na klienckich stacjach roboczych przy użyciu narzędzi do zarządzania, takich jak obiekt GPO lub SCCM.

N/A

Wdrożenie za pomocą narzędzi RMM

Dodatki ESET DEM do narzędzia zdalnego zarządzania i monitorowania (RMM) umożliwiają wdrożenie programu ESET Endpoint Security na klienckich stacjach roboczych.

N/A

Program ESET Endpoint Security jest dostępny w ponad 30 językach.