Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Połączone sieci

Sekcja Połączone sieci jest dostępna z poziomu głównego okna programu ESET Endpoint Security (Ustawienia > Sieć > Połączone sieci).

W tym miejscu wyświetlane są sieci, z którymi połączone są karty sieciowe. Po kliknięciu łącza pod nazwą sieci jest wyświetlany monit o wybranie typu ochrony (dokładna lub zezwolenie) dla sieci, z którą jest połączona karta sieciowa. Można też kliknąć koło zębate (GEAR_black), aby zmienić ten wybór w ustawieniach zaawansowanych. Ustawienie to określa stopień dostępności komputera dla innych ustawień w sieci.

Można połączyć się z trzema typami lokalizacji sieciowych:

  • Niezaufana sieć — ten typ lokalizacji sieciowej jest przeznaczony dla miejsc publicznych i nie jest zaufany. Urządzenie nie będzie widoczne w sieci i nie będzie można zobaczyć żadnych innych urządzeń w sieci. Odnajdowanie sieci jest domyślnie wyłączone dla sieci publicznych.
  • Zaufana sieć — w przeciwieństwie do sieci publicznej można udostępniać zasoby innym komputerom w sieci prywatnej LAN. Wybierz sieć domową lub biurową, gdy znasz urządzenia w sieci i ufasz im.
  • Sieć domenowa — administrator sieci kontroluje lokalizację sieciową tego typu i nie można wybrać ani zmienić tego typu sieci. Typ sieci domenowej jest wykrywany, gdy komputer lokalny jest członkiem Active Directory Domain Services. Komputer lokalny może uwierzytelniać się na kontrolerze domeny dla tej domeny za pośrednictwem jednego z jego połączeń sieciowych.

Wybranie lokalizacji sieci może pomóc w zapewnieniu, że komputer jest zawsze ustawiony na odpowiedni poziom zabezpieczeń.

Kliknięcie opcji Karty sieciowe w prawym dolnym rogu okna umożliwia wyświetlenie każdej karty sieciowej wraz z przypisanym do niej profilem zapory i przypisaną do niej strefą zaufaną. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Karty sieciowe.


note

W przypadku wybrania opcji Użyj ustawienia systemu Windows nie zostanie wyświetlone okno, a sieć, z którą połączony jest użytkownik, zostanie automatycznie oznaczona zgodnie z ustawieniami systemu Windows. W związku z tym niektóre funkcje (na przykład udostępnianie plików oraz pulpit zdalny) staną się dostępne w nowych sieciach.