Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Karty sieciowe

Okno kart sieciowych wyświetla następujące informacje dotyczące kart sieciowych:

  • Typ połączenia (przewodowe, wirtualne itp.)
  • Nazwa karty sieciowej
  • Adres IP wraz z adresem MAC
  • Połączona sieć
  • Adres IP strefy zaufanej wraz z podsiecią
  • Aktywny profil