Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów z ochroną sieci

Ten kreator ułatwia rozwiązywanie problemów z komunikacją spowodowanych działaniem zapory ESET. Z menu rozwijanego wybierz okres, w którym komunikacja była zablokowana. Lista Niedawno zablokowana komunikacja zawiera informacje o typie aplikacji lub urządzenia, reputacji i łącznej liczbie aplikacji i urządzeń zablokowanych w tym okresie. Aby uzyskać więcej informacji na temat zablokowanej komunikacji, kliknij opcję Szczegóły. Następnym krokiem jest odblokowanie aplikacji lub urządzenia, w przypadku którego występują problemy z łącznością.

Kliknij opcję Odblokuj, aby odblokować wcześniej zablokowaną komunikację. Jeśli nadal będą występować problemy z aplikacją lub urządzenie nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami, kliknij opcję Aplikacja nadal nie działa, aby zezwolić na całą komunikację wcześniej zablokowaną w przypadku tego urządzenia. Jeśli problem będzie nadal występował, uruchom ponownie komputer.

Kliknij Pokaż zmiany, aby wyświetlić reguły utworzone przez kreatora. Reguły utworzone przez kreator można też wyświetlić, klikając kolejno opcje Ustawienia zaawansowane > Ochrona sieci > Zapora > Zaawansowane > Reguły.

Kliknij Odblokuj inne, aby rozpocząć rozwiązywanie problemów z komunikacją w przypadku innego urządzenia lub innej aplikacji.