Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Znane sieci

W przypadku korzystania z komputera, który często łączy się z sieciami publicznymi lub z sieciami spoza sieci używanej w pracy, zalecamy zweryfikowanie wiarygodności nowych sieci, z którymi nawiązywane jest połączenie. Po zdefiniowaniu sieci program ESET Endpoint Security może rozpoznawać zaufane sieci (w domu/pracy) przy użyciu różnych parametrów sieciowych skonfigurowanych w obszarze Identyfikacja sieci. Komputery często łączą się z sieciami, których adres IP jest podobny do adresów sieci zaufanych. W takich sytuacjach nieznana sieć może być uznana przez program ESET Endpoint Security za sieć zaufaną (w domu/pracy). Zalecamy korzystanie z Weryfikacji sieci w celu uniknięcia podobnych sytuacji.

W przypadku połączenia karty sieciowej z siecią lub zmiany ustawień sieci ESET Endpoint Security przeskanuje listę znanych sieci w poszukiwaniu sieci odpowiadającej nowej. Jeśli Identyfikacja sieci oraz Weryfikacja sieci (opcjonalne) pasują, sieć zostanie oznaczona w interfejsie jako podłączona. W przypadku braku wyników w ustawieniach identyfikacji sieci zostanie utworzona nowa sieć w celu jej identyfikacji w chwili kolejnego połączenia. Domyślnie w przypadku nowego połączenia sieciowego używany jest typ zabezpieczeń Sieć publiczna. Pojawi się okno dialogowe Wykryto nowe połączenie z siecią, w którym należy wybrać rodzaj ochrony Niezaufana sieć, Zaufana sieć lub Użyj ustawienia systemu Windows. Jeśli karta sieciowa jest połączona ze znaną siecią, przy czym ta sieć jest oznaczona jako Zaufana sieć, lokalne podsieci karty sieciowej zostają dodane do strefy zaufanej.

Typ ochrony nowych sieci — spośród dostępnych opcji: (Użyj ustawienia systemu Windows, Zapytaj użytkownika lub Oznacz jako publiczne) można wybrać opcję używaną domyślnie dla nowych sieci.


note

W przypadku wybrania opcji Użyj ustawienia systemu Windows nie zostanie wyświetlone okno dialogowe, a sieć, z którą połączony jest użytkownik, zostanie automatycznie oznaczona zgodnie z ustawieniami systemu Windows. W związku z tym niektóre funkcje (na przykład udostępnianie plików oraz pulpit zdalny) staną się dostępne w nowych sieciach.

Znane sieci można skonfigurować ręcznie w oknie Edytor znanych sieci.