Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Grupy adresów URL

W ramach grup adresów URL można tworzyć grupę zawierającą kilka łączy do adresów URL, dla których użytkownik chce utworzyć regułę (zezwól/nie zezwalaj w odniesieniu do określonych stron internetowych).

Tworzenie nowej grupy adresów URL

Aby utworzyć nową grupę adresów URL, kliknij opcję Dodaj oraz wprowadź nazwę grupy adresów URL.

Korzystanie z grupy adresów URL może być przydatne, gdy administrator chce utworzyć regułę dla większej liczby stron internetowych (zablokowanych lub dozwolonych – zależnie od wyboru użytkownika).

Dodawanie adresów URL do listy grupy adresów URL – ręczne

CONFIG_PARENTAL_URL_GROUP

Aby dodać nowy adres URL do listy, wybierz grupę adresów URL oraz kliknij opcję Dodaj w prawym dolnym rogu okna.

Na liście adresów URL nie można używać symboli specjalnych: * (gwiazdka) oraz ? (znak zapytania).

Nie jest konieczne wprowadzanie pełnej nazwy domeny zawierającej http:// lub https://.

W przypadku dodania domeny do listy cała zawartość znajdująca się w tej domenie i wszystkich domenach podrzędnych (np. sub.examplepage.com) będzie zablokowana lub zezwolona zależnie od czynności na podstawie adresu URL wybranej przez użytkownika.

W przypadku konfliktu między dwoma regułami, tzn. gdy domena jest blokowana przez jedną regułą oraz dozwolona przez drugą regułę, wówczas określona domena lub adres IP będą zablokowane. Więcej informacji na temat tworzenia reguł można znaleźć w sekcji Czynność na podstawie adresu URL.

Dodawanie adresów URL do listy grupy adresów URL – import z pliku .txt

Kliknij opcję Importuj, aby importować plik z listą adresów URL (należy oddzielić wartości podziałem wiersza, np. plik .txt z kodowaniem UTF-8). Na liście adresów URL nie można używać symboli specjalnych: * (gwiazdka) oraz ? (znak zapytania).

Korzystanie z kontroli dostępu do stron internetowych

Jeśli chcesz ustawić działanie wykonywane dla określonej grupy adresów URL, otwórz Edytor reguł kontroli dostępu do stron internetowych, wybierz swoją grupę adresów URL z menu rozwijanego, dostosuj inne parametry oraz kliknij OK.


note

Blokowanie i zezwalanie dotyczące konkretnych stron internetowych zapewnia bardziej precyzyjną kontrolę niż blokowanie i zezwalanie na poziomie całych kategorii stron. Podczas zmieniania tych ustawień oraz dodawania kategorii i stron do listy należy postępować uważnie.