Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Grupy kategorii

Okno Grupy kategorii jest podzielone na dwie części. Lewa część okna zawiera listę grup kategorii.

  • Dodaj — kliknij, aby utworzyć nową grupę kategorii.
  • Edytuj — kliknij, aby edytować istniejącą grupę kategorii.
  • Usuń — wybierz i kliknij, jeśli chcesz usunąć istniejącą grupę kategorii z listy grup kategorii.

Prawa część okna zawiera listę kategorii i podkategorii. Po wybraniu kategorii z listy można wyświetlić podkategorie w jej obrębie. Każda grupa zawiera podkategorie dla dorosłych i/lub z pewnych względów nieodpowiednie, jak również kategorie uznawane za akceptowalne. Po otwarciu okna Grupy kategorii i kliknięciu pierwszej grupy można dodawać kategorie/podkategorie do listy odpowiednich grup (np. Przemoc czy Broń) lub usuwać je z niej. Po utworzeniu reguły ze wstępnie zdefiniowanymi czynnościami strony internetowe zawierające nieodpowiednie treści można blokować lub informować o tym użytkowników.

W celu dodania lub usunięcia podkategorii w ramach określonej grupy należy skorzystać z pola wyboru.

CONFIG_PARENTAL_GROUP_EDIT_DLG

Poniżej podano przykłady kategorii, których użytkownicy mogą nie znać:

Różne — zazwyczaj prywatne (lokalne) adresy IP, na przykład w sieci intranet, 192.168.0.0/16 itp. Po wystąpieniu kodu błędu 403 lub 404 witryna zostaje również zaliczona do tej kategorii.

Nierozpoznane — ta kategoria obejmuje strony internetowe, które nie zostały rozpoznane z powodu błędu podczas nawiązywania połączenia z aparatem bazy danych kontroli dostępu do stron internetowych.

Niezaliczone do żadnej kategorii — nieznane strony internetowe, które nie znalazły się jeszcze w bazie danych kontroli dostępu do stron internetowych.

Serwery proxy — strony internetowe, np. zapewniające anonimowość, przekierowujące lub publiczne serwery proxy, których można użyć w celu uzyskania (anonimowego) dostępu do stron internetowych zazwyczaj zablokowanych przez filtr kontroli dostępu do stron internetowych.

Udostępnianie plików — te strony internetowe zawierają duże ilości danych, takich jak zdjęcia, nagrania wideo lub e-booki. Te witryny mogą zawierać treści potencjalnie obraźliwe lub przeznaczone dla osób dorosłych.

 


note

Dana podkategoria może należeć do dowolnej grupy. Istnieją pewne podkategorie, które nie należą do żadnej ze wstępnie zdefiniowanych grup (na przykład Gry). Aby dopasować żądaną podkategorię za pomocą filtra kontroli dostępu do stron internetowych, należy ją dodać do żądanej grupy.