Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kontrola dostępu do stron internetowych — reguły

W oknie Edytor reguł wyświetlane są istniejące reguły działające na podstawie adresu URL lub na podstawie kategorii.

CONFIG_PARENTAL_RULE_DLG

Lista reguł zawiera pewne informacje o regułach, takie jak nazwa, typ blokowania, czynność wykonywana po dopasowaniu reguły kontroli dostępu do stron internetowych i stopień ważności w dzienniku.

Kliknięcie przycisku Dodaj lub Edytuj umożliwia zarządzanie regułą. Kliknięcie przycisku Kopiuj umożliwia utworzenie nowej reguły ze wstępnie zdefiniowanymi opcjami pochodzącymi z innej wybranej reguły. Naciśnięcie klawisza Ctrl i kliknięcie poszczególnych pozycji umożliwia zaznaczenie wielu reguł i usunięcie wszystkich zaznaczonych reguł. Pole wyboru Włączone pozwala wyłączać i włączać regułę. Jest to użyteczne, gdy użytkownik nie chce trwale usunąć danej reguły, ponieważ może zajść potrzeba zastosowania jej w przyszłości.

Reguły są sortowane według priorytetów, przy czym ważniejsze reguły umieszczone są na górze. Aby zmienić priorytet reguły, zaznacz ją i kliknij przycisk ze strzałką w celu zwiększenia lub zmniejszenia priorytetu reguły. Aby przenieść regułę na początek lub na koniec listy, kliknij podwójną strzałkę.

Przeczytaj więcej informacji na temat tworzenia reguł.