Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wykrywanie stanu bezczynności

Ustawienia wykrywania stanu bezczynności można skonfigurować w obszarze Ustawienia zaawansowane po wybraniu kolejno opcji Silnik detekcji > Skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania > Skanowanie w trakcie bezczynności > Wykrywanie stanu bezczynności. Te ustawienia określają element wyzwalający funkcję Skanowanie w trakcie bezczynności, gdy:

  • wygaszacz ekranu jest uruchomiony,
  • komputer jest zablokowany,
  • użytkownik jest wylogowany.

Użycie pól wyboru dla poszczególnych stanów umożliwia włączanie i wyłączanie różnych wywołań wykrywania stanu bezczynności.