Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skanowanie w trakcie bezczynności

Skanowanie w trakcie bezczynności można włączyć w obszarze Ustawienia zaawansowane, wybierając kolejno Silnik detekcji > Skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania > Skanowanie w trakcie bezczynności.

Skanowanie w trakcie bezczynności

W celu włączenia tej funkcji należy ustawić przełącznik obok pozycji Włącz skanowanie w trakcie bezczynności w położeniu Włączone. Gdy komputer będzie w stanie bezczynności, na wszystkich dyskach lokalnych będzie wykonywane skanowanie w trybie cichym.

Domyślnie skanowanie w trakcie bezczynności nie pracuje, gdy komputer (notebook) jest zasilany z baterii. Można zmienić to ustawienie, włączając opcję Uruchom, nawet jeśli komputer jest zasilany z baterii w Ustawieniach zaawansowanych.

Włączenie przełącznika opcji Włącz zapisywanie w dzienniku w Ustawieniach zaawansowanych umożliwia rejestrowanie danych wyjściowych skanowania komputera w sekcji Pliki dziennika (w oknie głównym programu należy kliknąć przycisk Narzędzia > Pliki dziennika i wybrać opcję Skanowanie komputera z menu rozwijanego Dziennik).

Wykrywanie stanu bezczynności

Pełną listę warunków, które muszą zostać spełnione w celu uruchomienia skanera w trybie bezczynności, można znaleźć w artykule poświęconym elementom wyzwalającym wykrywanie stanu bezczynności.
 

W celu zmodyfikowania parametrów skanowania w trakcie bezczynności (np. metod wykrywania) należy kliknąć pozycję Ustawienia parametrów technologii ThreatSense.