Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania

Sekcja Skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania jest dostępna w menu Ustawienia zaawansowane. Należy nacisnąć klawisz F5, kliknąć kolejno Silnik detekcji > Skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania i podać opcje w celu wybrania parametrów skanowania. Ta sekcja zawiera następujące opcje:

  • Wybrany profil — określony zestaw parametrów stosowanych przez skaner na żądanie.
    W celu utworzenia nowego profilu należy kliknąć opcję Edytuj obok pozycji Lista profili. Więcej informacji zawiera artykuł Profile skanowania.
  • Ochrona na żądanie i uczenie maszynowe — patrz Silnik detekcji (wersja 7.2 i nowsze).
  • Skanowane obiekty — jeśli przeskanowany ma być wyłącznie określony obiekt docelowy, można kliknąć opcję Edytuj obok pozycji Skanowane obiekty i wybrać opcję z menu rozwijanego lub wybrać określone obiekty w strukturze (drzewie) folderów. Więcej informacji zawiera artykuł Skanowane obiekty.
  • Parametry technologii ThreatSense — w tej sekcji znajdują się ustawienia zaawansowane, takie jak rozszerzenia plików, które mają być sprawdzane, stosowane metody wykrywania itd. Kliknięcie umożliwia otwarcie karty z zaawansowanymi opcjami skanera.