Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Import i eksport ustawień

Dostosowany plik konfiguracyjny XML programu ESET Endpoint Security można importować i eksportować za pośrednictwem menu Ustawienia.

Importowanie i eksportowanie plików konfiguracyjnych przydaje się, jeśli trzeba wykonać kopię zapasową bieżącej konfiguracji programu ESET Endpoint Security do użycia w późniejszym terminie. Funkcja eksportu ustawień jest również pomocna dla użytkowników, którzy chcą używać preferowanej konfiguracji na wielu komputerach — ustawienia można łatwo przenieść, importując je z pliku .xml.

Importowanie konfiguracji jest bardzo łatwe. W głównym oknie programu kliknij kolejno opcje Ustawienia > Importuj/eksportuj ustawienia, a następnie wybierz opcję Importuj ustawienia. Wprowadź nazwę pliku konfiguracyjnego lub kliknij przycisk ..., aby wyszukać plik konfiguracyjny do zaimportowania.

Czynności wykonywane podczas eksportu konfiguracji są bardzo podobne. W głównym oknie programu kliknij kolejno opcje Ustawienia > Importuj/eksportuj ustawienia. Wybierz opcję Eksportuj ustawienia i podaj nazwę pliku konfiguracyjnego (np. eksport.xml). Wybierz za pomocą przeglądania lokalizację na komputerze, w której ma zostać zapisany plik konfiguracyjny.


note

przy eksportowaniu ustawień może pojawić się błąd, jeśli nie masz wystarczających uprawnień do zapisania eksportowanego pliku w określonym katalogu.

IMPORTEXPORT_CONFIG