Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przywracanie wartości domyślnych wszystkich ustawień

Aby przywrócić wszystkie ustawienia programu w każdym z modułów, należy kliknąć opcję Domyślne w obszarze Ustawienia zaawansowane (F5). Zostaną przywrócone wartości ustawień, które obowiązywały bezpośrednio po instalacji.

Zobacz też Importowanie i eksportowanie ustawień.