Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Hasło do ustawień zaawansowanych

Aby zabezpieczyć parametry ustawień programu ESET Endpoint Security przed nieautoryzowaną modyfikacją, należy ustawić nowe hasło.

Środowiska zarządzane

Administrator może utworzyć politykę ochrony ustawień programu ESET Endpoint Security na połączonych komputerach klienckich za pomocą hasła. Aby utworzyć nową politykę, zobacz Ustawienia ochrony hasłem.

Niezarządzane

Aby zmienić bieżące hasło:

  1. Wpisz stare hasło w polu Stare hasło.
  2. Wpisz nowe hasło w polach Nowe hasło i Potwierdź hasło.
  3. Kliknij przycisk OK.

To hasło będzie wymagane podczas modyfikowania ustawień programu ESET Endpoint Security w przyszłości.

Jeśli nie pamiętasz hasła, istnieje możliwość przywrócenia dostępu do ustawień zaawansowanych.


Przeczytaj dodatkowe informacje, jeśli nie pamiętasz klucza licencyjnego udostępnionego przez firmę ESET, daty wygaśnięcia licencji lub potrzebujesz innych informacji dotyczących licencji programu ESET Endpoint Security.